19. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

NITO-advokat Tone R. Bjellaanes om de nye reglene som gjelder fra i dag. (Foto: Bjarne Krogstad/NITO)

Nye regler for arbeidsavtaler gir deg større trygghet

Fra 1. juli er det blitt enklere for deg som arbeidstaker å forstå dine rettigheter og plikter på jobb. Da trådte nemlig nye regler for arbeidsavtaler i kraft. Her forklares hva som er nytt.
Annonse

– Kravene skal gi tydeligere arbeidsvilkår og det skal bli lettere for deg som arbeidstaker å forutse hvordan arbeidsforholdet vil bli, sier NITO-advokat Tone R. Bjellaanes.

NITO støtter endringene
Ifølge Bjellaanes kommer det samtidig endringer i reglene om prøvetid, midlertidige stillinger og deltidsstillinger. Lovendringene gjennomfører EUs arbeidsvilkårsdirektiv om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår.

Annonse

– NITO har støttet endringene og er glad for at dette har kommet på plass, men vær oppmerksom på dette framover, hvis du skal begynne i din første jobb eller bytter jobb etter 1. juli i 2024.

Hva betyr dette for din nåværende kontrakt?
• Har du allerede en arbeidsavtale, trenger du ikke å foreta deg noe. Din nåværende avtale gjelder fortsatt, med mindre du selv krever en oppdatering. Hvis du ber om det, må arbeidsgiver oppdatere avtalen din innen to måneder.

• Hvis du ber om en oppdatering, eller velger å signere en oppdatert arbeidsavtale som arbeidsgiver tilbyr, pass på at arbeidsgiver ikke bruker denne anledningen til å endre andre avtalevilkår uten at du er enig.

Arbeidsgivers frister for å legge fram arbeidsavtale
• Fra og med 1. juli 2024 har du krav på å få fremlagt skriftlig arbeidsavtale snarest mulig og senest innen sju dager etter at arbeidsforholdet begynte. For arbeidsforhold med kortere varighet enn én måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal du få skriftlig arbeidsavtale med en gang.

• Hvis det gjøres endringer i de vilkårene som skal opplyses om i arbeidsavtalen, har arbeidsgiver plikt til å ta inn disse endringene i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest den dagen endringen trer i kraft. Unntaket her er dersom endringene skyldes endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler.

Nye regler om prøvetid, deltidsansatte og midlertidig ansatte
• Ved midlertidige ansettelser kan prøvetiden ikke lenger overstige halvparten av ansettelsesperioden. Den maksimale lengden på seks måneder gjelder fortsatt for ansettelser som varer mer enn ett år.

• Det kan ikke avtales ny prøvetid i samme eller lik stilling hos samme arbeidsgiver, bortsett fra når det midlertidige arbeidsforholdet var kortere enn seks måneder. Da kan prøvetiden forlenges, så lenge total varighet ikke overstiger seks måneder.

• Fra 1. juli 2024 får deltids- og midlertidig ansatte rett til å be om mer forutsigbare arbeidsvilkår. Dette inkluderer overgang fra midlertidig til fast ansettelse eller økt stillingsprosent. Ansatte må ha vært ansatt i over seks måneder og kan etterspørre dette hver sjette måned. Arbeidsgiver må da svare skriftlig innen én måned.

• I tillegg innføres nye bestemmelser om bevisbyrde for stillingsomfang: Hvis ikke arbeidsavtalen opplyser om stillingsomfanget, skal arbeidstakers versjon legges til grunn med mindre arbeidsgiver kan bevise noe annet.

Del:
Annonse