20. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mange frivillige er i sommer i aktivitet på festivaler og arrangementer. (Foto: Charlotte Sverdrup)

Bare én av tre kommuner har en frivillighetspolitikk, litt bedre i Buskerud

– Frivilligheten er en nøkkel for trivsel, fellesskap og utvikling i lokalsamfunn i hele landet. Kommuner med en egen frivillighetspolitikk legger bedre til rette for frivilligheten, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.
Annonse

Tall fra Frivillighet Norge viser at bare én av tre norske kommuner har en frivillighetspolitikk. I Buskerud er tallet litt høyere.

– Frivilligheten er alltid viktig, men nå som vi opplever dyrtid blir den kanskje viktigere for enda flere. I sommer er det mange som deltar på sommeraktiviteter for og med barn og unge, og for andre er sommerens høydepunkt å være med på å arrangere spel eller festival i nærmiljøet, sier Johnsen.

Annonse

– Et godt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten er avgjørende for å skape gode lokalsamfunn der alle finner veien inn i et fellesskap, sier Johnsen.

Likevel mangler mange kommuner struktur og virkemidler for å få til gode samarbeid.

Hver tredje kommune i Norge har en frivillighetspolitikk. I Buskerud er tallet litt høyere, der ni av 21 kommuner har utviklet en slik politikk, men det er fortsatt mange igjen. I befolkningen sier ni av 10 at det er viktig at kommunen legger til rette for frivillige organisasjoner.

Politikk virker
– Vi ser at frivillighetspolitikk virker. Kommuner som har det har mer samarbeid med frivilligheten, og legger bedre til rette for organisasjonene, sier Slotterøy Johnsen.

Forskning fra Institutt for samfunnsforskning viser at kommuner som har en frivillighetspolitikk samarbeider mer med frivillige lag og organisasjoner på flere områder enn kommuner uten en slik politikk. I tillegg støtter de mer opp rundt organisasjonene for eksempel gjennom mer driftsstøtte og flere ansatte til å bistå organisasjonene.

– Det viser at en lokal frivillighetspolitikk er viktig for å skape større rom for frivilligheten i små og store lokalsamfunn. Om kommunepolitikerne er interessert i å ha levende lokalsamfunn må de gjøre mer for å legge til rette for de frivillige organisasjonene, sier Slotterøy Johnsen.

– Frivillige organisasjoner bidrar til lokalsamfunnene gjennom hele året. Men det kommer ikke av seg selv. Derfor bør mange kommuner tenke nytt rundt hvordan de kan støtte opp rundt de frivillige organisasjonenes aktivitet og skape bedre kommunikasjon med organisasjonene. Nå må hver kommune få på plass en helhetlig frivillighetspolitikk, sier Johnsen.

Frivillighet Norge erfarer at kommuner med frivillighetspolitikk ofte har bedre kommunikasjon, bedre tilgang på lokaler, kompetanseheving og bedre tilrettelagte tilskuddsordninger for frivilligheten. I Frivillighet Norges 10 frivillighetspolitiske bud presenteres hva som gir grunnlaget for en god lokal frivillighetspolitikk. Her legges det blant annet vekt på god dialog og samarbeid med lokale lag og foreninger.

Nøkkeltall:
• 89 prosent sier at det er viktig at kommunen legger til rette for frivillige organisasjoner i en befolkningsundersøkelse gjennomført av Frivillighet Norge i 2023.

• 107 kommuner i Norge har en frivillighetspolitikk i dag, som utgjør 30 prosent av kommunene.

Antall kommuner med en frivillighetspolitikk fordelt på fylker 

•          Rogaland: 17 av 23, 74 %  
•          Møre og Romsdal: 3 av 27, 11 %
•          Nordland: 6 av 41, 15 %  
•          Østfold: 8 av 12, 67 %
•          Akershus: 12 av 19, 63 %
•          Buskerud: 9 av 21, 43 %
•          Innlandet: 14 av 46, 30 % 
•          Vestfold: 8 av 12, 67 %
•          Telemark: 2 av 11, 18 % 
•          Agder: 8 av 25, 32 %
•          Vestland: 11 av 43, 26 %
•          Trøndelag: 8 av 38, 21 %
•          Troms: 0 av 21, 0 %
•          Finnmark: 0 av 18, 0 %
•          Oslo har frivillighetspolitikk

Del:
Annonse