13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

For mange gjør dette, nemlig bruker mobilen ulovlig i bilen. Derfor ble straffen skjerpet fra nyttår. Nå svir det skikkelig i lommeboka og i tillegg får du tre prikker på førerkortet. (Foto: NAF)

Nå svir det å bli tatt for ulovlig mobilbruk

Fra 1. januar skøyt bøtene for ulovlig bruk av mobil i været. Det er ikke verdt å risikere 5.000 kroner i bot og prikker i førerkortet på toppen av at du kan skape trafikkfarlige situasjoner.
Annonse

– Vår klare oppfordring er å unngå ulovlig mobilbruk når du kjører, sier Camilla Ryste i medlemsorganisasjonen NAF.

Det er klare regler for hvordan mobilen skal være montert dersom du skal snakke i telefonen mens du kjører.

Annonse

• Når telefonen er plassert forskriftsmessig i egen mobilholder eller dersom den er koblet til et håndfri-system i bilen, kan telefonen brukes til å ta imot, starte og avslutte samtaler.

• Når telefonen er koblet til et håndfri-system, kan du i tillegg styre og spille av lydfiler via telefonen.

– Ringer telefonen når den ligger ved siden av deg eller du har den i fanget så har du ikke lov til å trykke på den for å ta imot samtalen, selv om den skulle være koblet til ørepropper eller du bruker høyttaler-funksjonen på mobilen. All form for teksting og surfing på mobiltelefonen er også forbudt, opplyser Ryste.

Skjerpet straff

Myndighetene håper flere vil følge disse reglene i det nye året. Nå skjerpes nemlig straffen for å bruke mobiltelefon ulovlig i bilen kraftig fra 1. januar 2021. Boten for å bruke håndholdt mobiltelefon øker fra 1.700 til 5.000 kroner. I tillegg øker antall prikker som du blir belastet på førerkortet fra to til tre.

Ifølge Regjeringen skjerpes straffene for ulovlig mobilbruk fordi det er for mange som bryter dagens regler.

– Det kan være svært farlig å kjøre samtidig som prøver å håndtere en mobiltelefon du holder i hånden. Teksting på mobilen kan faktisk sammenliknes med promillekjøring, sier Ryste.

Dom ble omgjort

To dommer fra Borgarting lagmannsrett der sjåførene ble frifunnet for mobilbruk under kjøring fordi bilen sto stille i kø eller på rødt lys har fått mye oppmerksomhet. Dommene ble anket til Høyesterett, som kom til den motsatte konklusjonen.

– Lovverket ble tidligere tolket ulikt siden det heter at forbudet gjelder «under kjøring». Men nå har Høyesterett klargjort, så det er ikke lengre rom for tolkning eller tvil. Kjører du bil må du enten sørge for forskriftsmessig oppkobling av mobilen eller rett og slett la telefonsamtalen vente, avslutter Ryste.

Del:
Annonse