24. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Smittetallene øker igjen i Drammen med 17 nye

(Oppdatert kl. 13.05) 17 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 15 av de 17 er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én har fått påvist koronasmitte etter å ha kommet hjem fra reise i utlandet. For den siste er smitteveien ukjent.
Annonse

Blant de 17 som har fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet er det tre beboere og fire ansatte ved Fjell bo- og servicesenter. Ingen av disse sju smittetilfellene medfører karantene for øvrige beboere eller ansatte, men perioden med systematisk testing av alle beboere og ansatte forlenges og pågår inntil det har gått 10 dager siden siste påviste smittetilfelle.

Én ansatt ved Drammen helsehus har fått påvist koronasmitte. Fem beboere og tre ansatte settes i karantene som følge av dette smittetilfellet, og det iverksettes systematisk testing av alle beboere og ansatte.

Annonse

De siste 14 dagene har det vært rapportert 181 nye smittetilfeller. Dette er en økning fra de siste dagene, og vi må tilbake til 14. desember for å finne et høyere smittetall for den foregående 14-dagersperioden.

– 17 nye tilfeller er en økning fra de tre foregående dagene med færre enn 10 påviste tilfeller. Vi kan ikke trekke noen konklusjoner basert på rapporterte smittetilfeller for en enkeltdag, men vi følger situasjonen nøye, og det kan være grunn til bekymring når tallet stiger. De nærmeste dagene vil nok gi svar på om vi reelt sett har en stigende smittetrend i Drammen igjen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Trenden de siste to ukene har vært nokså flat, men med en svak tendens til en økning. Smittevernoverlegen har tidligere gitt uttrykk for at det må forventes at smittetrykket kan øke igjen etter jule- og nyttårsfeiringen.

– Det skal ikke mye til for at smittespredningen kommer ut av kontroll igjen. Derfor er det viktig at alle følger smittevernreglene og er forsiktige når man møter kolleger på jobb igjen. Lederne må legge til rette for at ansatte som ikke er på hjemmekontor, kan opprettholde avstand til kollegene når de er tilbake på jobb, og de ansatte må være flinke til å overholde avstandsreglene. Og så er det utrolig viktig at alle som har luftveissymptomer, tester seg for koronavirus før de møter på jobb etter juleferien. Dette gjelder også alle som bare har lett luftveissymptomer. Hvis vi får smitte inn på mange arbeidsplasser, vil vi se en kraftig vekst i smittetallene, og det vil påvirke mange familier. Så hver og én av oss må gjøre det vi kan for å unngå å spre smitte, sier smittevernoverlegen.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag mellom klokken 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2.047 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 37 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle
Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker.

Personen ble smittet på jobb i en annen kommune og var allerede i karantene. Ingen nye nærkontakter siste døgn.

Det er med dette registrert totalt 207 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 187 av disse er bekreftet smittet i siste halvdel av 2020, og to i 2021.

Del:
Annonse