28. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Regjeringen med statsminister Erna Solberg i spissen innførte i dag strengere og mer inngripende smitteverntiltak og helte nok kaldt vann i blodet på de mange som nå så for seg en oppmykning i forbindelse med vaksineringen.

Strammer inn med flere nasjonale smitteverntiltak

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar. Blant annet stanses all alkoholservering.
Annonse

– Vi har etter jul sett færre som tester seg, og av de som tester seg går andelen positive tester opp. Smitten er økende og sprer seg til nye deler av landet. Jeg ber nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge, sier statsminister Erna Solberg.

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å forsterke smitteverntiltakene og justere dagens nasjonale anbefalinger, slik at kommunene har kapasitet til å håndtere lokale utbrudd og få på plass mer testkapasitet. Registreringssystemet for tilreisende fra utlandet skal samtidig fases inn.

Annonse

– Formålet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Vi må nå vente med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 dager, i det som blir en sosial nyttårspause for alle, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager, for å få en bedre oversikt over situasjonen.

– Kommunene trenger også tid og ressurser til å planlegge og gjennomføre oppstart av vaksinasjon. Det er et stort og viktig arbeid, og da blir det vanskelig for kommunene å håndtere mange lokale utbrudd samtidig, sier Høie.

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

• Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen gruppe. (Nytt)

• Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ grupper (Nytt)

Reiser

• Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

• All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)

• Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)

• Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

• Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

• Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

• Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

• Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

• Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis det er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)

• Maksimalt 10 personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)

• De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

• Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

• De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre.

• Om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for «rødt nivå».

• Påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.

• Påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.

• Påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller.

Møter i Øvre Eiker

I Øvre Eiker skal det mandag morgen være et møte i kriseledelsen og deretter et møte mellom kommunedirektør Trude Andresen og ordfører Knut Kvale for å se hva de skal gjøre lokalt. Det vil da bli vurdert det videre løpet for smittebekjempelsen i kommunen.

Det hare de siste dagene vært ingen eller få smittetilfeller i Øvre Eiker. Om dette skyldes at få har latt seg teste på grunn av lang reisevei til Kongsberg, skal være usagt.

Kommuneoverlege Anne Aune svarer i en e-post til Eikernytt.no at de ser en nedgang i antall testede fra uke 51 til 52, men det skyldes trolig at vi i uke 51 hadde testing av mange i forbindelse med utbrudd og smitte på skole. Tallene fra uke 52 er på samme nivå som uke 49 og 50. I uke 52 ble det utført 333 tester. Tallene for uke 53 er ikke klare på grunn av forsinkelse i registrering i FHI sine sentrale register.

Starter vaksinering

Onsdag 6. januar er det første dosene med Covid-vaksine beregnet å komme til Øvre Eiker og det er planlagt for å starte vaksineringen på sykehjemmene allerede førstkommende torsdag.

Hvor mange doser som kommer er ikke kjent og det er heller ikke kjent når kommunen får de neste dosene slik at enda flere kan vaksineres.

Del:
Annonse