15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Familiemedlemskap i NJFF har slått godt an. (Foto: K. Meidell)

Stadig flere vil være med i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund opplever en økende tilstrømming av nye medlemmer. Koronaåret 2020 med Norgesferie og naturen som et åpent fristed har bidratt til økt interesse for jakt og fiske.
Annonse

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) organiserer lokale jeger- og fiskerforeninger over hele landet, og i 2020 har medlemmene strømmet til. Ved avslutning av året 2020 kunne vi registrere 110.050 betalte medlemskap i NJFF. Det er en hyggelig oppgang på 1.556 fra året før.

Koronaen har i 2020 preget hele samfunnet på en måte vi aldri tidligere har opplevd. Det har vært harde prøvelser for mange. Sosial distanse mot andre mennesker tærer på over tid.

Annonse

Men opp i alt det tunge og uvante har friluftslivet, jakt og fiske fått en større betydning for mange. Naturen er åpen, og for mange har friluftslivet vært en verdifull ventil mot alle restriksjoner og stillesittingen på hjemmekontor, heter det i en pressemelding fra forbundet.

Vellykket familiesatsing

Særlig godt har det nye familiemedlemskapet slått til. NJFF er en åpen og inkluderende organisasjon, som har fokus på å ha tilbud til alle grupper av befolkningen. Etableringen av et familiemedlemskap er et uttrykk for det, og allerede det første året med denne medlemskategorien har vi registrert 9.239 familiemedlemmer.

Økende kvinneandel

Også andelen kvinnelige medlemmer øker. Fremdeles er NJFF en mannsdominert organisasjon, men med en økning på hele 14 prosent kvinnelige medlemmer går det riktig vei her også. Totalt har NJFF 15.616 kvinnelige medlemmer, noe som utgjør drøye 14 prosent av den totale medlemsmassen.

Fokus på mat, glede, kunnskap og vennskap

«Jakt- og fiskeglede til alle – for alltid» er NJFFs visjon. En målbevisst satsing ut fra disse verdiene gir resultater i form av flere engasjerte jegere og fiskere. Vi er bærere av en kulturarv, der vi høster av naturens overskudd. Den moderne jegeren og fiskeren er et miljøbevisst og kunnskapsrikt menneske, som på en ydmyk måte bruker naturen uten å forbruke den. Vi høster sunne råvarer i naturen, og bidrar til en god og bærekraftig naturforvaltning, heter det i meldingen.

Stadig flere bruker naturen uten å forbruke den. (Foto: T. Skancke)
Del:
Annonse