14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nok en dag med flere dødsfall i Drammen og 15 nye snittede. Ordfører Monica Myrvold Berg måtte i går kondolere overfor fire nye familier som har mistet sine eldre på Fjell.

Fire nye dødsfall og 15 nye smittetilfeller siste døgn

Fire beboere som har vært smittet av koronaviruset i forbindelse med smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter, har gått bort i løpet av det siste døgnet. I tillegg er 15 nye smittede. I Øvre Eiker er tallet null.
Annonse

Det var to kvinner og to menn som døde i går, og alle var over 90 år gamle.

– Jeg sender mine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Det er alltid trist når noen går bort som følge av koronasmitte, men det var en ekstra tung dag i går da fire beboere gikk bort. Dette er tungt for både pårørende, de ansatte ved sykehjemmet og oss som kommune, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Annonse

Til sammen er det 15 beboere ved sykehjemmet som har gått bort i forbindelse med smitteutbruddet.

– Smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter er både stort og alvorlig, og jeg har stor medfølelse med alle dem som i løpet av den siste måneden har mistet nære familiemedlemmer på grunn av dette utbruddet. Alle som jobber ved sykehjemmet, har stått i en svært krevende arbeidssituasjon og gjort sitt beste for å ivareta beboerne på en best mulig måte. Men dessverre vet vi at koronasmitte inne på sykehjemmene er svært farlig for beboerne, og det har vi virkelig fått merke ved Fjell bo- og servicesenter, sier ordføreren.

Hun er glad for at både fylkeslegen og Folkehelseinstituttet nå skal se nærmere på dette smitteutbruddet.

Mellom de triste beskjedene fra Fjell om beboere som har gått bort etter å ha fått påvist smitte, kommer det også noen positive meldinger. Av dem som har fått påvist koronasmitte, er det nå åtte beboere som er blitt friskmeldte.

I løpet av det siste døgnet har 15 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 11 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens to har fått påvist smitte etter hjemkomst til Norge fra reiser i utlandet. For de to siste er smitteveien ukjent.

Ved Drammen helsehus har én pasient fått påvist smitte i forbindelse med utvidet testing av både pasienter og ansatte etter tidligere påvist tilfelle. Dette tilfellet medfører imidlertid ikke ytterligere karantene for andre pasienter eller noen ansatte.

Ved Fjell bo- og servicesenter har én ansatt fått påvist smitte. Heller ikke dette tilfellet medfører karantene for noen andre personer.

Ved både Fjellhagen barnehage og Vassenga barnehage er det påvist koronasmitte. Begge disse tilfellene får konsekvenser for både barn og ansatte i barnehagene.

– Dagens smittetall viser hvor store variasjoner vi kan ha fra dag til dag og hvor viktig det er å være forsiktig med å trekke konklusjoner ut fra enkeltdager. For to dager siden rapporterte vi om 19 tilfeller, som var blant de høyeste smittetallene for én enkelt dag den siste måneden. I går rapporterte vi om fem nye tilfeller, som var et av de absolutt laveste tallene siden i oktober. Og i dag er vi altså oppe på 15 igjen. Vi må altså se tallene over tid, og når vi gjør det, ser vi at trenden for den siste 14-dagersperioden fortsatt er nokså flat, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de 14 foregående dagene er det registrert 174 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er omtrent på nivå med de foregående to ukene og litt lavere enn i starten av uka.

– Det er for så vidt positivt at dette tallet ikke har vist en markant økning de siste dagene. Nå er det to uker siden julaften, og vi kunne forvente å se de første tegnene dersom smittespredningen var stor i forbindelse med selskapene på julaften. Men det er fortsatt for tidlig å konkludere endelig med hvilken betydning jule- og nyttårsfeiringen har hatt for smittespredningen. Det går noen dager til før vi med større sikkerhet kan si noe om dette, smittevernoverlegen.

Einar Sagberg understreker imidlertid at vi fortsatt må ta innover oss at vi har et altfor høyt smittetrykk i kommunen.

– Vi har ikke landets høyeste smittespredning lenger. Men vi er fortsatt blant kommunen med mye smitte, og det nærmer seg nå en måned siden nedgangen i smittetrykket avtok og flatet ut. Det betyr altså at selv med ganske inngripende smitteverntiltak har vi ikke klart å redusere smittenivået ytterligere, og vi har fortsatt en stor jobb foran oss. Selv om nedgangen ikke har fortsatt, er det fra et smittevernfaglig ståsted viktig at vi i denne perioden har hatt en rekke tiltak for å begrense smitten i samfunnet. Selv om nedgangen i smitte har bremset opp, har tiltakene bidratt til at vi så langt ikke har fått en kraftig vekst i smitten, slik vi har sett en del andre steder i landet, sier Sagberg.

Før smittevernrådet kan trekke noen konklusjoner om hvordan smitten spredte seg gjennom jule- og nyttårshøytiden må det altså gå noen dager til. Smittevernoverlegen understreker at det fortsatt er viktig at alle som har lette luftveissymptomer tester seg for koronavirus.

– På den måten kan vi isolere smittede personer og sette nærkontakter i karantene. Dette er det viktigste tiltaket for å forhindre at smitten sprer seg videre til andre personer, sier Einar Sagberg.

Siden begynnelsen av mars har 2.107 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 43 personer er døde etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 211 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020.

Del:
Annonse