18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ett dødsfall og 14 nye tilfeller av smitte siste døgn

Det er meldt ett nytt dødsfall ved Fjell bo- og servicesenter. Det er en kvinne i 70-årene som har gått bort. I tillegg er 14 nye smittede i Drammen og to nye i Øvre Eiker.
Annonse

Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Med dette dødsfallet er det nå 17 beboere ved Fjell bo- og servicesenter som har gått bort etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

14 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 11 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én har fått påvist koronasmitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for to av dem som nå er blitt smittet. Halvparten av smittetilfellene som rapporteres i dag, knyttes til ortopedisk avdeling ved sykehuset.

Annonse

Smitteutbruddet ved sykehuset får også konsekvenser for Drammen kommunes helsetjenester. Ved både Filten omsorgsboliger og Losjeplassen hjemmetjenesteområde er det påvist smitte hos én ansatt. Disse smittetilfellene medfører karantene for både brukere og ansatte.

Ved Drammen helsehus har en pasient fått påvist koronasmitte. Også her får smittetilfellet konsekvenser for pasienter og ansatte. Det pågår fortsatt kartlegging av nærkontakter, så endelig tall på hvor mange som må i karantene er ikke klart.

Smitteutviklingen de siste 14 dagene ligger fortsatt stabilt. Antall smittede personer i Drammen de foregående to ukene er 179. Siden årsskiftet har dette tallet ligget mellom 166 og 185.

– Vi blir stadig tryggere på at jule- og nyttårsfeiringen ikke har ført til noen stor smittespredning og starten på en ny smittebølge. Alt tyder så langt på at kommunens innbyggere har fulgt smittevernreglene, vært forsiktige og tatt vare på hverandre, samtidig som de forhåpentligvis hygget seg, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Han gjentar de foregående dagenes budskap om at smittetallet fortsatt er for høyt, men det er to store utbrudd som har bidratt til å holde smitten høy, og det er altså ikke jule- og nyttårsselskapene.

– Både utbruddet på Fjell bo- og servicesenter og ved ortopedisk avdeling på sykehuset har ført til at mange er blitt smittet. Uten disse to utbruddene hadde vi sett en god del lavere tall i Drammen kommune. Så jeg håper at innbyggerne ser nytten og effekten av tiltakene som er iverksatt. Vi har så langt klart å unngå en ny smittebølge på linje med den vi hadde i november, og jeg oppfordrer alle til å følge smittevernreglene nøye også i tiden som kommer. Vi står foran noen kritiske uker hvor viruset kan spres til mange hvis vi er uforsiktige eller for tett på hverandre. Sammen må vi gjøre det vi kan for å unngå en ny bølge, sier Johannessen.

Siden begynnelsen av mars har 2.183 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet to nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker.

En person har kjent smittevei, mens den andre har foreløpig ukjent smittekilde. Smittesporing pågår fortsatt. Det er seks nye nærkontakter siste døgn.

Det er med dette registrert totalt 217 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020.

Del:
Annonse