17. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er fortsatt for høy smitte i Drammen og nå melder Øvre Eiker om seks nye tilfelle siste døgn. Her er det blant annet hjemmetjenesten som er rammet. (Illustrasjon: Kjersti Werge-Olsen)

17 nye smittetilfeller i Drammen – seks i Øvre Eiker

17 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det seks nye smittetilfeller, noe som er langt over gjennomsnittet den siste uken.
Annonse

14 av de smittede i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To har fått påvist koronasmitte ved ankomst til Norge og én har ukjent smittevei. Seks av smittetilfellene som rapporteres i dag, knyttes til utbruddet ved ortopedisk avdeling av Drammen sykehus.

Ved Tangen hjemmetjenesteområde er det påvist smitte hos én ansatte. Dette medfører karantene for åtte brukere og to andre ansatte. Også ved Losjeplassen hjemmetjenesteområde er det påvist smitte. Der er det en bruker som er blitt smittet, men ingen må i karantene som følge av dette smittetilfellet.

Annonse

Ved Drammen helsehus er det påvist smitte hos ytterligere fem pasienter. Fire pasienter og ti ansatte settes i karantene. Her pågår smittesporingen fortsatt.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 188 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det høyeste tallet på antall smittede i løpet av den siste to-ukersperioden som er registrert siden 14. desember. For nøyaktig én måned siden ble det også rapportert 188 tilfeller de foregående to ukene. Dette var også samtidig med at smittekurven i Drammen begynte å flate ut.

– Smittetallene tyder på at vi må være ekstra oppmerksomme den nærmeste tiden. Vi ligger opp under 200 tilfeller i uka, og det er for høyt. Hvis vi ser på de siste sju dagene, så har vi hatt 108 nye tilfeller. Like mange tilfeller i løpet av én uke skal vi tilbake til begynnelsen av desember for å finne. Da var trenden nedadgående. Det er den ikke nå, og den har heller ikke vært det de siste ukene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Smittevernoverlegen er glad for at det fortsatt er lite ukjent smitte, og dette gjør smittesporingsjobben enklere. Men Sagberg understreker viktigheten av at alle er ekstra påpasselige den nærmeste tiden og sørger for å få testet seg dersom man får luftveissymptomer.

Prøvene som er tatt av de koronasmittede beboerne ved Fjell bo- og servicesenter, er analysert av Folkehelseinstituttet, og nå foreligger analysesvarene. Analysene viser at det er snakk om en virusvariant som er sett flere steder i Norge. Det foreligger ikke nok kunnskap om denne virusvarianten foreløpig til å slå fast at den smitter lettere enn andre virusvarianter.

– Men flere steder har denne virusvarianten vist seg å smitte raskt og at den er vanskelig å få kontroll på. Det er altså ikke enestående for Fjell bo- og servicesenter at virusvarianten har spredt seg til mange og at spredningen har vært utfordrende å få kontroll på, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Tilsvarende situasjon med rask spredning av denne virusvarianten er registrert også i Skien, Porsgrunn, Trøndelag og på Ringerike.

Siden begynnelsen av mars har 2.200 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Seks nye smittetilfeller i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet seks nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker.

Alle de smittede har kjent smittevei, de fleste i egen husstand. To av tilfellene knyttes opp til smittesituasjon i hjemmetjenesten i kommunen, og tre nye ansatte er satt i karantene som følge av dette. Berørte brukere og ansatte følges opp med testing og isolasjon eller karantene etter vanlige retningslinjer. Kommuneoverlegen vurderer foreløpig smitten i hjemmetjenesten som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 223 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020.

Del:
Annonse