13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen (innfelt) gjør om på seksjonen sin og ansetter flere ledere.

Ny struktur og flere ledere på kultur og livskraft

Seksjon kultur og livskraft i Øvre Eiker kommune omorganiseres. – Vi styrker laget for folkehelse, idrett, kultur og frivillighet, sier kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen.
Annonse

Hvis du har fulgt med på ledige stillinger i Øvre Eiker kommune, så har du kanskje sett at det på kort tid har vært ute utlysninger for ny biblioteksjef, tjenesteleder idrett og aktivitet, og tjenesteleder kultur og frivillighet. Sistnevnte har søknadsfrist fredag 15. januar.

– Ja, vi får et nytt lederlag i seksjonen fra sommeren av, sier Gulbrandsen.

Annonse

– Biblioteksjefen vår sluttet etter flere år i stillingen, kommunestyret har styrket ressursene til folkehelse og idrett og en av kulturkonsulentene går av med pensjon til sommeren. Da var det en god anledning til å tenke på om vi er godt nok rusta til å møte innbyggerne våre på en god måte, utdyper Gulbrandsen.

Han fortsetter: – Jeg er opptatt av å ha beslutningsmyndigheten nærmest kontakten med innbyggerne. Det gir bedre og raskere oppfølging av innbyggere og ansatte. Så når vi nå skulle gjøre flere tilsettinger på én gang, var det naturlig å gjøre om noen stillinger til lederstillinger. Vi ser også at det er attraktive stillinger, med svært gode søkere.

Biblioteksjefstillingen er alt besatt, og Mari Hopland begynner 1. mai.

– Vi er i sluttspurten på tjenesteleder idrett og aktivitet, så der håper jeg å kunne gå ut med hvem det blir i slutten av måneden, sier kommunalsjefen.

Og foreløpig har seksjonen en del søkere på kultur og frivillighet, men de håper på enda flere gode kandidater fram mot søknadsfristen.

Redigert av Redaksjonen

Del:
Annonse