17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Smitten er stigende i Drammen, men primært begrenset til Fjell bo- og servicesenter og Drammen sykehus. (Foto: Alexander Jansen / DRM24)

18 nye smittetilfeller i Drammen – ett i Øvre Eiker

18 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det kun ett nytt tilfelle.
Annonse

14 av de smittede i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To personer har fått påvist koronasmitte etter ankomst til Norge fra utlandet. For de siste to er smitteveien ukjent. Åtte av de 18 tilfellene som rapporteres i dag, knyttes til utbruddet ved ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus.

På Filten bo- og omsorgssenter har ytterligere én beboer fått påvist smitte. Dette smittetilfellet fører imidlertid ikke til at andre beboere eller ansatte må i karantene.

Annonse

Ved Fjell bo- og servicesenter har én ansatt fått påvist koronasmitte. På grunn av dette smittetilfellet er én beboer og én ansatt satt i karantene.

Det er tegn til at smittetrenden i Drammen kommune er stigende nå. Siden midten av forrige uke har smittetallet flere dager ligget oppunder 20 nye tilfeller om dagen. Til sammen er det påvist 197 nye tilfeller de siste 14 dagene. Vi må tilbake til 13. desember for å finne et like høyt tall. Og den siste uka er det påvist 111 nye tilfeller. For å finne like mye smitte i løpet av den siste sjudagersperioden må vi tilbake til 6. desember da Drammen kommune fortsatt var inne i den andre smittebølgen.

– Tallene gir grunn til litt bekymring. Vi ser ikke noen ny bølge ut fra disse tallene, selv om smittekurven går sakte oppover. Samtidig skal det ikke så mye til før smittetallene stiger kraftig igjen, og da risikerer vi en tredje bølge, sier kommuneoverlege John David Johannessen. 

På julaften rapporterte Drammen kommune om 146 smittetilfeller de foregående to ukene. I dag er altså dette tallet 197 nye tilfeller. Det indikerer et smittetrykk om lag 35 prosent høyere enn for tre uker siden.

– Økningen er markant siden tallet som ble rapportert for tre uker siden. Vi ser fortsatt ikke noen stor smittebølge etter jule- og nyttårsfeiringen, men vi har hatt to utbrudd som har preget oss på Fjell bo- og servicesenter og på Drammen sykehus, i tillegg til noe importsmitte. Så vi følger nøye med, og det er utrolig viktig at alle med symptomer sørger for å teste seg, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen minner om at de er i gang med vaksineringen. Det vil fortsatt gå en del tid før alle er blitt vaksinert, men de mest sårbare gruppene får vaksine de nærmeste ukene.

– Vi må leve med pandemien en stund til, men vi kan begynne å drømme om bedre tider igjen. Det vil ta tid før smittespredningen kan begrenses av at en stor nok andel av befolkningen er vaksinert. Nå har alle gjort en stor jobb med å begrense smittespredningen i over ti måneder. Vi må være tålmodige og ikke bidra til smitteoppblomstring i denne fasen, sier John David Johannessen.

I forbindelse med påvist koronasmitte hos pasienter ved Drammen helsehus er det etablert en isolasjonspost der. Denne isolasjonsposten skal ivareta pasientene som er i isolasjon og karantene, samtidig som øvrige pasienter skjermes på best mulig måte. Det er innført midlertidig besøksstans ved Drammen helsehus. Pårørende til pasienter ved helsehuset er informert om besøksstansen.

Siden begynnelsen av mars har 2.218 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker. Personen er smittet i utlandet. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 224 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020.

Del:
Annonse