21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vaksinasjonen er i gang både i Drammen og Øvre Eiker, men har så langt ikke noen effekt på smitteraten i kommunene. (Illustrasjon)

Tolv nye smittetilfeller – mange må i karantene

Tolv personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle tolv er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. I Øvre Eiker er det kun ett nytt tilfelle.
Annonse

Én av de som har fått påvist smitte det siste døgnet i Drammen, er knyttet til smitteutbruddet ved Drammen helsehus. Tilfellet fører imidlertid ikke til karantene for andre.

Ved hjemmetjenesten i Mjøndalen og Krokstadelva er det påvist smitte hos to ansatte. Her er til sammen 26 brukere og 15 ansatte satt i karantene.

Annonse

Ved Senterbarnehagen FUS på Fjell har en ansatt fått påvist smitte. Dette tilfellet medfører karantene for nærkontakter i barnehagen.

– Vi får fortsatt rapportert et relativt høyt antall smittede hver dag. I løpet av de siste to ukene har vi bare tre dager med færre enn ti tilfeller, og alle disse tre dagene skyldtes de lave tallene forsinkelser ved laboratoriet som analyserer prøvene. De siste 14 dagene har vi fått påvist 200 nye tilfeller, og dette er et snitt på i overkant av 14 tilfeller pr. dag. Vi skulle gjerne kommet oss stabilt under ti nye tilfeller pr. dag for å se konturene av et lavere smittetrykk, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han understreker samtidig at det er positivt at ingen av dagens rapporterte smittetilfeller har ukjent smittevei. Dette bidrar til å holde oversikt over hvordan smitten sprer seg i lokalsamfunnet.

De 200 tilfellene som er påvist i foregående 14-dagers periode er litt lavere enn gårsdagens tall som lå på 203. Smittetallet varierer noe fra dag til dag, men hvis vi ser tallene samlet sett over en periode, øker fortsatt smittetrykk svakt.

– Hvis vi i første omgang klarer å nærme oss 10 smittetilfeller om dagen og etter hvert komme under 10 tilfeller, vil smittetrykket avta en god del sammenlignet med det vi har i dag. Det vil være veldig bra om vi klarer dette. Vi har fortsatt noen uker foran oss med vinter og kulde, og når vi er inne, er det lettere for viruset å spre seg til andre. Så et lavere smittetrykk generelt sett vil være bra for oss alle, men da må vi fortsatt være flinke til å følge smittevernanbefalingene og ta hensyn til hverandre ved å holde avstand og sørge for god hånd- og hoste- og nysehygiene, sier Johannessen.

Siden begynnelsen av mars har 2.307 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer er døde etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen som er smittet er nærkontakt til tidligere kjent smittetilfelle og var allerede i karantene. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som lavt.

Det er registrert totalt 237 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 32 er smittet i 2021.

Del:
Annonse