19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Drammen har ikke innført full nedstenging slik det er gjort i 10 kommuner øst for Oslo og i hovedstaden, men følger situasjonen nøye.

Seks nye smittetilfeller i Drammen – flere i karantene

Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle seks er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. I Øvre Eiker har det ikke vært noen nye tilfeller siste døgn.
Annonse

Ved Svensedammen ungdomsskole har én ansatt fått påvist smitte, og ved Åssiden skole har én elev fått påvist smitte. I begge tilfellene må både elever og lærere i karantene fordi de regnes som nærkontakter av de smittede.

– Vi er glade for at det nok en dag er få eller ingen smittede med ukjent smittevei. Det gjør at vi har relativt god oversikt over smittespredningen i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Annonse

Han gjentar budskapet som er formidlet mange ganger om at vi ikke må vurdere smittesituasjonen ut fra smittetallet for én enkelt dag. Hvor mange som får påvist smitte hver dag, svinger tidvis ganske mye. Derfor er det viktig å se utviklingen over litt tid.

– Situasjonen er veldig utfordrende med et smittetrykk som fortsatt er for høyt. Vi har dessverre sett flere eksempler på hvor fort situasjonen kan endre seg, og jo høyere smittetrykk vi har, jo mer sårbare er vi også for at smittespredningen kan eskalere. Dette så vi tydelig i Drammen kommune i slutten av oktober da vi gikk fra noen få tilfeller om dagen til et smittetrykk som var ekstremt krevende å håndtere i løpet av veldig kort tid. Nå har vi også usikkerheten rundt den britiske virusmutasjonen, så selv om vi har få nye smittetilfeller i dag, er det fortsatt like viktig at alle er veldig påpasselige, følger smittevernreglene og tester seg ved tegn til luftveissymptomer, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 198 nye smittetilfeller. Det er på nivå med det som har vært tilfellet det siste tiden.

Regjeringen innførte i går svært strenge restriksjoner i Nordre Follo kommune og ni nabokommuner, deriblant Oslo kommune. Disse kommunene er i praksis langt på vei stengt ned. Det vurderes nå tiltak i kommunene som ligger rundt de ti kommunene som er berørt av regjeringens tiltak. Drammen kommune har gitt uttrykk for at tiltakene for de omkringliggende kommunene også bør omfatte oss.

Kommunens ledelse følger utviklingen i Nordre Follo kommune tett og avventer regjeringens beslutning om tiltak for de omkringliggende kommunene. I påvente av disse tiltakene oppfordrer ordfører Monica Myrvold Berg innbyggerne i Drammen kommune til å unngå sosial kontakt og holde god avstand til alle andre enn dem vi bor sammen med.

– Jeg vil også oppfordre kommunens innbyggere til å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige. Det er viktig at alle nå bidrar til å unngå både at vi får virusmutasjonen til kommunen og at den spres her, sier ordføreren.

Folkehelseinstituttet har også gått ut med informasjon til alle som bor i Nordre Follo kommune og jobber i helsetjenesten i andre kommuner. Anbefalingen deres er at som hovedregel skal disse medarbeiderne ikke komme på jobb. Alle som driver private helsevirksomheter i Drammen kommune, må sørge før at medarbeidere som bor i Nordre Follo kommune, er kjent med Folkehelseinstituttets anbefaling.

Siden begynnelsen av mars har 2.328 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Del:
Annonse