19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

– Vi ser allerede en økning i ledigheten innen butikk- og salgsarbeid som følge av de siste smitteverntiltakene med blant annet stengte kjøpesentre og varehus, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

17.600 registrert som arbeidssøkere hos Nav Vest-Viken

I januar var 17.613 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 6,9 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 697 flere enn ved utgangen av desember.
Annonse

Blant arbeidssøkerne var 11.013 personer registrert som helt ledige ved utgangen av januar, noe som utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Dette er like under landsgjennomsnittet, som ligger på 4,4 prosent. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 12.261 personer, eller 4,8 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 5 352 registrert som delvis ledige.

I Drammen er det nå 2.922 helt ledige. Det er en økning på 434 personer siden desember og utgjør 5,6 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er det 390 personer som går på ulike arbeidsmarkedstiltak.

Annonse

I Øvre Eiker er det 372 helt ledige, noe som er en oppgang på 64 siden forrige månedsskifte. Det utgjør 3,7 prosent av arbeidsstyrken. I Øvre Eiker er det nå 113 på ulike arbeidsmarkedstiltak.

I hele fylket Viken var det 31.436 helt ledige personer, noe som tilsvarer 4,9 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med utgangen av desember, er det nå 1.386 flere registrert som helt ledige, en økning på 14 prosent. Bruttoledigheten har økt med 1.356 personer (+ 12,4 prosent) den siste måneden.

Antallet delvis ledige har derimot gått ned sammenlignet med forrige måned. I januar var 5.352 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 659 personer (- 11 prosent) sammenlignet med desember. De delvis ledige utgjør nå 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Anbefalinger til permitterte

Statistikk fra Nav viser at 3.457 personer (31 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte. Det samme gjelder 2.680 personer (50 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 2 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Del:
Annonse