19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er disse feltene striden står om. Den var massive protester i fjor høst da kommunen arrangerte informasjonsmøter sammen med utbyggerne. Adrian Tollefsen (H) (innfelt) mener dette ikke vil utløse erstatningskrav ettersom det ikke foreligger noen godkjent plan.

Vil stoppe byggingen av nytt boligfelt på Ormåsen

Opposisjonspartiene i Øvre Eiker bøyer av for kritikken som er kommet fra en rekke hold på Ormåsen den siste tiden mot planene om utbygging av feltene B4 og B5. I en felles uttalelse går de inn for å finne andre felt for videre utvikling.
Annonse

Opposisjonspartiene Høyre, FrP, KrF og Venstre peker på andre steder enn B4 og B5 for videre utvikling på Ormåsen

I en felles uttalelse skriver de:
Ormåsen har vært en suksesshistorie i Øvre Eikers nyere historie, et sted hvor både nye og gamle innbyggere har kunne etablere seg i trygge omgivelser med nærhet til skog og mark.

Annonse

For at Ormåsen fortsatt skal være det attraktive hjemmet for familier som ønsker å bo i det grønne, mener opposisjonspartiene at en videre utvikling av Ormåsen må skje i andre områder enn B4 og B5.

For at innbyggerne på Ormåsen ikke skal være i tvil; vi i opposisjonen vil gå inn for å stoppe den foreslåtte utbyggingen på B4 og B5 på Ormåsen når denne saken kommer opp til behandling i 2021.

B4 og B5 må spares for utbygging
En utbygging av arealene B4 og B5 vil i for stor grad gripe inn i arealer som for fremtiden bør bestå slik de er i dag, både med hensyn til natur, rekreasjon og undervisning. Ormåsen er et særegent område tett på naturen og en videre utbygging må også ta opp i seg nødvendige utvidelser i skole- og barnehagetilbud, samt forbedrede løsninger for trafikksikkerhet og kollektivtransport.

Partiene Høyre, FrP, KrF og Venstre peker på at en videre utvikling på Ormåsen er svært ønskelig, men at en da heller bør se på områder, for eksempel syd-vest for dagens bebyggelse. Partiene ber derfor kommuneadministrasjonen jobbe videre med å kartlegge andre mulige arealer for videre utvikling på Ormåsen.

Videre utvikling på riktige premisser
Opposisjonspartiene ønsker å fortsette å forbedre Ormåsen som sted, og foreslo derfor i budsjettprosessen for 2021 en rekke forslag med mål om å styrke stedsutviklingen på Ormåsen. Vi fikk blant annet med oss et enstemmig kommunestyre på å gjøre en mulighetsstudie for gang- og sykkelvei mellom Ormåsen og Vestfossen, og et forslag om å se på løsninger for å styrke busstilbudet i kommunen generelt, og til og fra Ormåsen spesielt.

Dessverre fikk vi ikke støtte for forslaget om å styrke investeringsbudsjettet til Vestfossen- og Ormåsen-skolene med 50 millioner kroner i økonomiplanperioden.

En oppdatert og samlet plan
Opposisjonspartiene ønsker fortsatt en utvikling av Ormåsen, men mener at det nå er tid for å stoppe opp og lage en oppdatert, helhetlig plan for hvordan vi ønsker at «Stedet i det grønne» skal utvikles for fremtiden.

Øvre Eiker, den 25.01.2021

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen – Høyre

Trond Bermingrud – FrP

Andreas Størdal – Venstre

Kjell Erland Grønbeck – KrF

Du kan lese hva Ormåsen Grendeutvalg skrev om saken i fjor vår på sine nettsider HER.

Del:
Annonse