19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Drammen letter på noen av restriksjonene fra mandag av om ikke sentrale myndigheter setter en stopper for dette. Kommuneoverlegene Johannessen og Aune venter fortsatt på svar om mutert virus.

Sju nye smittetilfeller i Drammen – to i Øvre Eiker

Sju personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det påvist to nye tilfeller.
Annonse

Fire av de smittede i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én person har fått påvist smitte ved innreise til Norge fra utlandet. Det pågår fortsatt smittesporing for det ene tilfellet, mens smitteveien er ukjent for den siste personen som nå har fått påvist smitte.

– Vi jobber fortsatt med å kartlegge en sikker smittevei for den ene personen hvor smitteveien ikke er fastslått ennå. Nå har vi flere dager bak oss med lav andel ukjent smittevei, og det er viktig at denne andelen er så lav som overhodet mulig videre også, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Annonse

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 136 nye tilfeller. Det er elleve tilfeller færre enn det som ble rapportert i går, og dermed fortsetter den gode trenden som har vært i Drammen kommune den siste tiden. Kurven over rapporterte smittetall den foregående toukersperioden viser nå for første gang på halvannen måned en reell nedgang. Også den underliggende smittetrenden er nå fallende etter å ha steget sakte i en måneds tid.

Fortsatt uavklart
Johannessen gjentar budskapet om at vi regionalt fortsatt er i en uavklart situasjon knyttet til smitteutbruddet i Nordre Follo kommune. Den engelske virusmutasjonen som ble påvist der, kunne ikke bli sporet tilbake til innreise fra Storbritannia. Det ventes også på svar på analyser av prøvene som er tatt av de tre personene i Øvre Eiker kommune som har en forbindelse til en koronasmittet innbygger i Drammen kommune. Det antas foreløpig at dersom én av disse prøvene viser smitte fra det muterte viruset, så vil det gjelde alle fire.

– Vi er i gang med vaksineringen av de mest sårbare gruppene. Det kommer også stadig nyheter om vaksiner som ligger an til å kunne bli godkjent. Så selv om kanskje vaksineringen vil ta litt lenger tid enn myndighetene først antydet, er vi i gang, og håpet er at vi etter hvert kan oppleve en hverdag med færre restriksjoner når flere og flere blir vaksinert, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Nasjonale tiltak
Førstkommende søndag går de nasjonale tiltakene som regjeringen innførte natt til sist mandag, ut. Drammen kommune har vært omfattet av disse tiltakene. Foreløpig er det ikke kjent om og i hvilken grad disse tiltakene videreføres. Dette blir avklart i løpet av helgen.

Formannskapet i Drammen kommune har vedtatt å forlenge den lokale forskriften. Det betyr at det fortsatt vil være en forskrift med en rekke tiltak som gjelder den dagen de nasjonale tiltakene ikke omfatter Drammen kommune lenger. I forbindelse med formannskapsbehandlingen av den lokale forskriften i går ble det gjort to endringer som er betydning for ungdom og sårbare grupper.

Gjorde endringer lokalt
Det er nå åpnet for at ungdom i alderen 13 til 19 år kan gjenoppta fritidsaktiviteter og trening innendørs. Det betyr at det nå er tillatt med trening både innendørs og utendørs for alle under 20 år. I tillegg ble det åpnet for at personer med funksjonsnedsettelser eller sårbare grupper kan være inntil ti personer sammen i forbindelse med aktiviteter utendørs så lenge de kan holde minst én meters avstand mellom seg. Trener og støttepersonell kommer i tillegg til det maksimale antallet på ti deltakere.

Det er også besluttet at barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune går fra rødt til gult smittevernnivå fra og med mandag 1. februar. Denne endringen var planlagt med virkning fra sist mandag, men ble stanset på grunn av smitteutbruddet i Nordre Follo kommune. Kommuneoverlege John David Johannessen anser det som lite sannsynlig at endringen fra rødt til gult nivå blir stanset i siste liten denne gangen. Men han tar ett forbehold.

De videregående skolene er på rødt smittevernnivå. Dette er besluttet av regjeringen. Hva som skjer med disse skolene avhenger av hva regjeringen vedtar å videreføre av tiltak i kommunene rundt Nordre Follo kommune.

Siden begynnelsen av mars har 2.354 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen som er smittet er nærkontakt til tidligere kjent smittetilfelle i en annen kommune og var allerede i karantene. Fire nye nærkontakter.

Kommuneoverlegen vurderer smittetrykket som lavt.

Det er registrert totalt 241 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 36 er smittet i 2021.

Del:
Annonse