13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Haug kirke står på listen over kirker som får tilskudd og det er satt av 900.000 kroner til skallsikring av bygget. (Foto: Ingrid Marie Liodden)

Haug kirke får 900.000 kroner til skallsikring

Klimaskallsikring av kulturhistorisk viktige kirker er en prioritert oppgave fra Riksantikvaren. Derfor får Haug kirke i Hokksund 900.000 kroner til dette arbeidet. Resten må kommunen betale.
Annonse

Det er 160 kirker som nå får penger til å skifte ut slitne el-anlegg, gamle varmeovner og utbedre tak som lekker og murer som sprekker, melder Riksantikvaren i en pressemelding.

– Det er viktig for meg å kunne sikre de gamle krikene våre. Som kulturminne står de i en særstilling i Norge. De betyr også mye for folk som sentrum for livshendinger i by og bygd, sier tru- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Annonse

Samlet er det 70 millioner kroner som Riksantikvaren på vegne av staten deler ut denne gangen. Av disse er 21 millioner kroner til tiltak som gjelder elektriske installasjoner.

Det har vært en akt satsing på istandsetting av gamle kirker. De siste tre budsjettårene har regjeringen til sammen bevilget 172 millioner kroner til sikring av kulturhistoriske kirker rundt om i landet.

Klimaskall og el-anlegg
Kirkene har enten fått midler til sikring av klimaskall, eller til utskifting og utbedring av el-anlegg. Med «klimaskall» mener de alt fra tak, takrenner og beslag, yttervegger, vinduer og dører, som er de delene av kirkene som er spesielt utsatte for klimapåvirkning.

– Kirkene er blant våre mest verdfulle kulturminner, både når det gjelder arkitektur, håndverk og kunsthistorie. Vi vet at mange kommuner sliter med vedlikeholdet av kirkene sine, og disse midlene gir mange et skikkelig løft i arbeidet med vedlikehold og istandsetting. Særlig viktig er det nå at de mange mellomalder-kirkene har fått ei løft, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Om tilskuddet
Tilskuddet skal dekke inntil 60 prosent av kostnadene for oppussingen. Kommunene på stedet må også bidra økonomisk. Den øvre grensa for støtte er på 900.000 kroner. Kva for kirker som er omfattet av støtten, og hva for sikringstiltak som kan gjennomføres, avgjøres blant annet av antikvariske myndigheter og kirkelige instanser i samarbeid.

Del:
Annonse