28. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er lite smitte i Drammen og Øvre Eiker siste døgn, men en byggeplass i Drammen med ansatte fra hele distriktet skaper bekymring. (Foto: Alexander Jansen / DRM24)

Få smittetilfeller, men uklar smittevei og flere i karantene

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det to nye tilfeller og ca. 25 personer er satt i karantene.
Annonse

Én av de tre smittede i Drammen er nærkontakt av tidligere påvist tilfelle, mens smitteveien foreløpig er ukjent for de to siste.

Ingen av dagens smittetilfeller har konsekvenser for noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

Annonse

– Det er gledelig å se at smittetallet holder seg lavt fortsatt. Det tilsier at smittetrykket i samfunnet er relativt lavt for tiden, men vi er litt bekymret for at to av tre smittetilfeller har ukjent smittevei. Det gjøres imidlertid noen ytterligere undersøkelser, og muligens klarer vi å fastslå smittevei for disse to også, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Med færre enn ti smittetilfeller på hele elleve av de siste tolv dagene har smittetallet for den foregående toukersperioden falt markant. I dag er dette tallet 91, og det er første gang siden 29. oktober at det er under 100.

Byggeplass stengt
Det ble i går kjent at byggentreprenøren JM har stengt en byggeplass i Drammen etter at det er påvist koronasmitte. Det er et relativt høyt antall smittede, og fortsatt ventes det svar på mange prøver. En stor andel av dem som jobber på byggeplassen er hjemmehørende i andre kommuner enn Drammen, så antall smittede på byggeplassen fremgår ikke av tallene Drammen kommune rapporterer daglig.

Prøver fra smitteutbruddet på byggeplassen er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser med tanke på å avdekke om smitten stammer fra den britiske virusmutasjonen eller ikke. Foreløpig har det bare kommet svar på analysen av én prøve, og den ikke påviste den britiske virusvarianten.

Siden begynnelsen av mars har 2.386 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

To nye smittetilfeller
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Begge de smittede har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår fortsatt. Det er ca. 25 nye nærkontakter som er satt i karantene.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som noe uoversiktlig inntil videre, men det er forventet at smittesporing og testing de nærmeste dagene kommer til å gi mer oversikt.

Det er med dette registrert totalt 245 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 40 er smittet i 2021.

Del:
Annonse