25. september 2022

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stenseth skole er i karantene etter at det er påvist smittetilfeller her. (Foto: Drammen kommune)

Stenseth skole i karantene etter nytt smittetilfelle

Ved både Stenseth skole og Akademiet videregående skole Ypsilon er det påvist smittetilfeller, og dette fører til karantene for både elever og ansatte.

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Én ansatt i hjemmesykepleien på Fjell har fått påvist koronasmitte, og dette smittetilfellet fører til at fem brukere og to ansatte settes i karantene.

Annonse

– Den positive trenden fortsetter heldigvis med få smittetilfeller pr. dag, og tallet på antall smittede de siste 14 dagene fortsetter også å falle. Antall smittede de foregående 14 dagene er nå nede i 82, og da nærmer vi oss for alvor smittetallene fra før den andre smittebølgen, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Selv om smittetallene i Drammen kommune er lave for tiden, er det fortsatt stor usikkerhet rundt spredningen av det britiske virusmutasjonen. Foreløpig har ikke viruset ført til noen kraftig smitteøkning i Drammen kommune, men John David Johannessen minner om at det påvises tilfeller av den britiske virusvarianten tett innpå oss.

Siden begynnelsen av mars har 2.389 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

To nye smittetilfeller
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Begge de smittede har kjent smittevei og har forbindelse inn mot utbrudd i en annen kommune. Det er få nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 247 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 42 er smittet i 2021.

Del: