20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen fra Krokstadelva er sammen med resten av fagbevegelsen glade for at det omsider kommer pensjon fra første krone. (Foto: Nadia Frantsen)

Viktig seier: Nå blir det pensjon fra første krone

- Dette er en viktig seier. Delta, og resten av fagbevegelsen, har kjempet for pensjon fra første krone gjennom mange år, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen fra Krokstadelva.
Annonse

Det var lørdag formiddag at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet kunne fortelle at de har blitt enige om å innføre pensjon fra første krone i private pensjonsordninger.

– Vi er utålmodige. Det bør være mulig å få på plass ordningen før 2023, påpeker Ruud Thorkildsen.

Annonse

Delta-lederen peker på at pensjon fra første krone er spesielt viktig for kvinner, deltid, lavtlønte, unge, studenter, midlertidig ansatte og vikarer.

– Alle skal kunne opptjene pensjon av hele inntekten, ikke bare deler av inntekten, sier Delta-lederen fra Krokstadelva.

Delta tok i 2019 pensjonskampen for sykehusansatte sammen med YS-forbundet Parat og en rekke LO-forbund og fikk gjennom streik gjennomslag for pensjon fra første krone i sykehusene.

Del:
Annonse