22. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bufdir har nå åpnet en ny tjeneste i forbindelse med mekling ved samlivsbrudd, kalt Foreldresamarbeidsavtalen.no. (Foto: Lars Pettersen/Tinagent)

Ny tjeneste hjelper foreldre å lage gode løsninger for barna etter samlivsbrudd

Foreldre som flytter fra hverandre trenger gode avtaler for samarbeid om barna. Konflikter skader både barn og voksne, fornuftige avtaler forebygger. Bufdir har utviklet en ny tjeneste som hjelper foreldre å lage samarbeidsavtaler.
Annonse

Alle foreldre med barn under 16 år som flytter fra hverandre, må til mekling. Det er for å sikre at de blir enige om hvordan de skal samarbeide som foreldre etter bruddet. Tjenesten Foreldresamarbeidsavtalen.no, skal bidra til at de finner best mulig løsninger.

Når foreldre i en allerede opprivende tid skal ta valg av stor betydning for både barna og seg selv, trenger de tydelig informasjon om hva de tar stilling til i en foreldresamarbeidsavtale.

Annonse

Den nye tjenesten skal hjelpe dem å forstå hva som er viktig å ta hensyn til, og hva som er konsekvensene av de valgene de tar. Foreldresamarbeidsavtalen.no har enkle forklaringer og illustrasjoner på vanskelige begreper som for eksempel fast delt bosted og samvær, og nyttig informasjon om hva som er bra for barn som er i en vanskelig situasjon når familien ikke skal fortsette å bo sammen.

Enkelt og nyttig hjelpemiddel
Jon Ståle Haugerud er blant familieterapeutene som har vært med på å prøve ut den nye løsningen.

– Det er veldig positivt at foreldrene kan begynne å fylle ut avtalen hjemme, og ta den opp og arbeide videre med den under meklingen. Alt blir lagret for videre bruk. Det er enkelt å få tilgang til avtalen, og avtalen i seg selv fremstår som intuitiv. Den er oversiktlig med gode forklaringer på ulike viktige begrep, sier Haugerud.

Wenche Mobråten er divisjonsdirektør for kunnskapsdivisjonen i Bufdir, og har ansvar for familievernet. Hun ser mange fordeler med den nye løsningen:

– Med Foreldresamarbeidsavtalen.no kan foreldrene sammen avklare hva de er enige om og hva de kan trenge bistand fra familieverntjenesten til. Også tilgang til god informasjon om hva de må ta stilling til, bidrar til at foreldrene raskt kommer til det som er viktig å arbeide med i meklingstimen, sier Mobråten.

Noe av innholdet i tjenesten var klart i fjor høst. Nå er hele løsningen klar til bruk. På temasiden kan foreldrene blant annet lese om hvordan meklingen foregår, hvordan de best mulig ivaretar barna i bruddet, og hvordan de bør samarbeide. I tillegg ligger det regelverk knyttet til for eksempel bostedsordninger og økonomi der.

Fra nå av har foreldre mulighet til å dele utkast til avtale med hverandre digitalt, og til å signere digitalt. Løsningen gjør det lett å finne tilbake til hva de er blitt enige om, og forenkler arbeidet med å gjøre endringer i avtalen om barnas behov endrer seg.

Brukerne skal få det de trenger
Foreldresamarbeidsavtalen.no er utviklet i samarbeid med meklere i familievernet. For å sikre god tilpasning til brukernes behov er foreldresamarbeidsavtalen testet av et utvalg av foreldre.

– Vi vil at foreldrene lett får tilgang på informasjonen de trenger. Foreldresamarbeidsavtalen.no er en del av det. I tillegg har vi laget en ny temaside på bufdir.no spesielt for foreldre i samlivsbrudd, sier Håvard Atle Skaug, avdelingsdirektør for Web og digitale løsninger. Han har det tekniske ansvaret for den nye tjenesten.

– Vi kommer til å fortsette med å utvikle denne tjenesten Foreldresamarbeidsavtalen.no og gjøre den enda bedre for brukerne, sier Skaug.

Mobråten setter stor pris på samarbeidet direktoratet har hatt med meklerne i familievernet.

– Å ha med både meklere og foreldre i utvikling av Foreldresamarbeidsavtalen.no. er et viktig premiss for at den skal være nyttig. Foreldre som har lav konflikt seg imellom, kan nå gjøre mye av arbeidet selv. Det frigjør tid for meklerne til å hjelpe foreldre som har behov for mer bistand. Det er viktig, for høy konflikt mellom foreldre er skadelig for barns utvikling, sier hun.

– Gode avtaler rydder veldig, og bidrar til å senke konfliktnivået mellom mor og far. Den nye løsningen er en stor forbedring. Vi ser allerede at familiene som har tatt den i bruk har god nytte av den, sier familieterapeut Jon Ståle Haugerud.

Fakta om tjenesten:
• Prosjektet som har ført frem til Foreldresamarbeidsavtalen.no startet opp sommeren 2019. Tjenesten er utviklet av et tverrfaglig team med familievernsjurister, meklere fra familieverntjenesten, og et utviklingsteam for den digitale løsningen.

• Foreldrene logger seg inn gjennom ID-porten og får tilgang til Foreldresamarbeidsavtalen.no, som lastes ned fra bufdir.no.

• Alle i Norge tilbyr mekling. I tillegg finnes det eksterne meklere som er tilknyttet et familievernkontor som kan gi mekling.

• Hvert år er rundt 16.000 familier i mekling.

Del:
Annonse