20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bildet viser geita som ble påkjørt ved Lerberg i Hokksund. Viltnemnda ved Anders Hals tok seg av det døde dyret.

Tre rådyrpåkjørsler på bare halvannet døgn

Det går hardt ut over viltbestanden i Øvre Eiker denne vinteren. Så langt i år har det vært 30 saker hvor kommunens ettersøkskorps har måttet bistå, enten med avlivning eller henting av allerede døde dyr. Bare det siste halvannet døgn er tre rådyr påkjørt og drept i kommunen.
Annonse

De siste tilfellene gjelder en voksen bukk som ble påkjørt ved Tryterud 200 nord for grensa mot Vestfold, ett geitelam ble kjørt på ved Skotsmoen langs Skotselvveien absolutt midt i krysset der du tar til venstre mot Varlo eller til høyre opp mot grustaket i Hoensmarka. Det siste var ei voksen geit som ble påkjørt ved Lerberg 100 m øst for bensinstasjonen – altså mot Horgen.

Status så langt i år har det vært 30 situasjoner – hvorav sju ikke førte til at dyr ble drept eller funnet og evt. avlivet. Alle disse syv sakene gjelder rådyr.

Annonse

De øvrige 23 situasjonene gjelder 21 rådyr, én rev og en havørn – alle enten drept direkte i kollisjon med bil eller tog eller sporet og avlivet etter smellen. Så langt er altså minst 21 rådyr drept – 20 mot bil og ett mot tog.

Ved den smått sensasjonelle kollisjonen der en 13 og et halvt år gammel havørn «møtte veggen» ved Burud var også tog involvert, mens reven ble hardt skadet av bil langs E134 3-400 meter vest for rundkjøringa ved Langebru.

Feil stedsangivelse her førte til at reven lå og led i veikanten i mange timer. Beskjeden lød på en halv km fra Langebru retning Drammen, men skulle altså ha vært retning Kongsberg og det var godt over midnatt før ny melding med korrekt stedsangivelse førte til at det ble gjort slutt på revens lidelser.

– Moralen i slike saker er: Vær nøye med merking og angivelse av stedet der påkjørsel fant sted slik at vi kan finne dyret raskest mulig, sier Anders Hals.

Del:
Annonse