19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Artikkelforfatter Magnus Weggesrud.

Senterpartiet vil alltid forsvare norske interesser

Jeg var ikke gamle karen da EU-debatten stod på som verst i forkant av folkeavstemninga i 1994, men en ting har jeg lært. En viktig del av taktikken til ja-partiene var å tegne et skremselsbilde og spre usannheter om hvordan det ville gå med Norge hvis vi ikke ble en del av EU. Norge ville nærmest blitt et u-land å regne, ifølge disse. Vel, Norge er fortsatt ikke medlem av EU og vi har en av de sterkeste økonomiene i verden.
Annonse

Det norske folk sa nei til EU i både 1974 og 1994. Det skal vi være glade for. Norge styres fra Norge, vi har vår egen valuta og vi er ikke en del av det udemokratiske styringssystemet i EU, som svekker nasjonalstatene og folkestyret.

Derimot ser vi trøbbel på en rekke samfunnsområder, særlig i arbeidslivet. Lønns- og arbeidsvilkår er pressa ned i en rekke praktiske yrker. Midlertidige ansettelser, bemanningsbyråer og svekkelse av fagforeningsmakt brer om seg. Useriøse aktører og mangel på kontroll er i ferd med å knekke deler av norsk arbeidsliv. Hva er roten til dette? EØS-avtalen og prinsippene om fri flyt av arbeidskraft over grensene.

Annonse

I takt med Senterpartiets økning på målingene, ser det ut til Ja til EU-/EØS-partiene ønsker å kopiere taktikken fra 1994. Dette er trist for det politiske ordskiftet og det er ikke minst en undervurdering av innbyggerne. Folk er ikke dumme.

La meg svare klart på noen av påstandene som er spredd rundt i det siste:

Senterpartiet vil si opp avtaler som ødelegger for handelen med utlandet.

Nei, Senterpartiet vil ikke si opp noen avtaler før vi har nye på plass som sikrer tilgang på internasjonale markeder. Vi kommer alltid til å stå opp for norske arbeidsplasser og sikre laksen og andre viktige eksportvarer tilgang til internasjonale marked. 

Senterpartiet vil mure Norge inne.

Nei. Senterpartiet vil at norske folkevalgte skal bestemme i Norge, samtidig som vi har forpliktende internasjonalt samarbeid med hele verden. Samfunnet organiseres best med folkestyre i oversiktlige enheter, ikke store. Det er derfor vi er imot norsk medlemskap i EU. Det er derfor vi er imot Viken og for Buskerud som eget fylke.

Det finnes ikke alternativer til EØS.

Jo. Se på Brexit. Se på Sveits. Til nå har ikke ja-partiene vært villige til å utrede alternativer engang. Senterpartiet er ikke imot kunnskap om alternativer til EØS. 

EU-/EØS-motstandere er innvandringsfiendtlige.

Nei. Senterpartiet vil rydde opp i norsk arbeidsliv. Det betyr at alle som jobber i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal fortsatt ha arbeidsinnvandring, men kontrollert og seriøst slik at vi sikrer at ingen blir utnytta, uavhengig om man heter Ola eller Wojciech. Norge står i fare for å mangle 100.000 fagarbeidere innen 2035. Koronapandemien har vist oss hvor sårbare vi nå er. Derfor må vi utdanne flere av disse sjøl fremfor å importere. 

Norge er lite land og EØS er det beste vi kan få.

Nei. Dette er å snakke Norge ned, på feilaktige premisser. Norge er en viktig handelspartner for både EU og resten av verden. Vi er en stor eksportør av olje, gass og laks. Sjølsagt vil EU og andre være interessert i å ha handelsavtaler med oss. Senterpartiet vil ikke ha avtaler som gjør at vi avgir mer og mer makt til byråkrater i Brussel.

Det er helt fair utfordre Senterpartiet på vårt EU-/EØS-standpunkt, men vi forventer redelighet i debatten og at de slutter å trekke våre intensjoner i tvil. Særlig gjelder dette partier som ønsker å samarbeide med Senterpartiet i regjering. 

Senterpartiet har alltid stått opp for folkestyre, felleskap og nasjonal kontroll over naturressursene. I det ligger det prinsipper om desentralisering av makt og myndighet, at nasjonalstaten sikrer små forskjeller i samfunnet og at fjellet, vannet, fisken og skogen tilhører fellesskapet og det norske folk.

Samhold og solidaritet må gå foran et rent markedshensyn. Vårt alternativ er et marked som korrigeres ut ifra politiske mål og gjennom folkevalgte organer.

Magnus Weggesrud
Fylkestingsrepresentant i Viken
Senterpartiet

Del:
Annonse