13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

LESERINNLEGG: Myndighetene neglisjerer kjæledyrenes velferd

Det er ca. 550.000 hunder og 750.000 katter i Norge. Disse dyrene er prisgitt sine eiere, og mange kjæledyr lider under vanskjøtsel og mishandling. Likevel blir det ifølge de årlige dyrevelferdsrapportene fra Mattilsynet, kun ført tilsyn med under én prosent av kjæledyrholdene.
Annonse

Hvert enkelt dyr har egenverdi, de skal stelles godt slik at naturlig atferd kan utøves, og de skal vernes mot unødig påkjenninger og belastninger. Dette står i den norske dyrevelferdsloven, som likestiller alle dyr omfattet av loven. Også kjæledyr.

Ifølge rapporter fra Mattilsynet er det ikke uvanlig at eiere både blir politianmeldt og fratatt kjæledyrene sine når det endelig føres tilsyn. I seks prosent av tilsynene i 2019 var forholdene så ille at dyret ble tatt fra eier og satt i midlertidig forvaring.

Annonse

Kjæledyrene er i stor grad overlatt til seg selv og sine eiere. De får svært sjelden inspeksjon fra Mattilsynet. Årsrapportene om status for dyrs velferd fra Mattilsynet tyder på at mange kjæledyr har svært dårlig velferd.

Ukentlig tikker det inn meldinger til oss i Dyrevernalliansen om nabohunden som aldri luftes, sauene til en viss bonde som igjen mangler mat, osv. Vi ber alle tipserne ringe Mattilsynet i akutte saker, og ellers bruke varslingsknappen på mattilsynet.no.

Av og til lurer vi på om det er riktig å fortsette å gi disse rådene. Vi har nemlig fått flere bekymrede henvendelser både fra ansatte i Mattilsynet, dyrevernnemnder og tipsere som forteller at bekymringsmeldinger ikke blir sjekket. I noen tilfeller kommer tilsynet for sent. Mattilsynet mangler kapasitet.

Ifølge dyrevelferdsloven har Mattilsynet et ansvar for at kjæledyrene har et liv som tilfredsstiller kravene i lovverket. Dette er et stort og viktig ansvar. Likevel kuttes stadig midlene til Mattilsynet. Årsrapportene om dyrevelferd fra Mattilsynet tyder på at tilsyn med kjæledyr blir nedprioritert.

Dyr kan ikke be om hjelp, derfor er det avgjørende at Mattilsynet avdekker og stanser mishandling og vanskjøtsel. Det trengs økt politisk forståelse for at Mattilsynet trenger betydelige ressurser for å utøve sitt viktige samfunnsoppdrag. Å kontrollere dyrevelferden – også til kjæledyrene, er en kostnad det må avsettes midler til. Stortingspolitikerne har ansvar for å gi Mattilsynet tilstrekkelig midler til å kunne hjelpe de aller mest sårbare blant oss.

Kommunikasjonsleder og jurist i

Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Del:
Annonse