20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er snart vinterferie og mange vil reise på hytta eller til hotell på fjellet. Her får du noen gode råd fra smittevernoverlegen i Drammen. (Illustrasjon)

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker – tre i Drammen

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.
Annonse

Begge de smittede har kjent smittekilde. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 258 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 53 er smittet i 2021.

Annonse

Tre nye tilfeller i Drammen
Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

– Vi antar at det ene tilfellet i dag er smittet av den engelske virusvarianten. Det gjør vi ut fra opplysninger vi har fått gjennom smittesporingen, og prøven av vedkommende er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 47 nye smittetilfeller. I går var tallet for den foregående toukersperioden 49.

Formannskapet i Drammen kommune har i to omganger vedtatt å lette på mange av de lokale tiltakene mot spredningen av koronaviruset. Dermed er det blant annet blitt lov for serveringsstedene å skjenke alkohol igjen til gjester som spiser mat. Andre tiltak er også tatt ut av den lokale forskriften, men det er greit å være klar over at en del av tiltakene som nå er ute av Drammen kommunes forskrift, fortsatt er regulert av den nasjonale covid-19-forskriften eller er gitt som anbefalinger fra regjeringen.

– Vi oppfordrer alle innbyggerne våre til å følge de nasjonale anbefalingene, og det forutsettes selvfølgelig at alle følger reglene som er nedfelt i forskriften. Hvis alle klarer å følge reglene og anbefalingene, har vi tro på at det skal være mulig å benytte seg av tilbudene som nå er åpnet igjen, på en trygg og sikker måte. Men det er mange kommuner rundt oss med høyere smittetrykk enn vi har i Drammen, så situasjonen er sårbar. Det skal ikke mye til for at smitten sprer seg igjen, og den kan spre seg raskt. Det så vi tydelig i Drammen kommune i fjor høst da mange tilbud ble stengt ned. La oss alle gjøre det vi kan for at vi ikke kommer i en situasjonen hvor mange blir nødt til å stenge ned enda en gang, sier smittevernoverlegen.

Snart vinterferie
Det er bare et par uker igjen til vinterferien starter for skolene i Drammen. Regjeringen har nå kommet med nasjonale anbefalinger om hvordan ferien kan planlegges og gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette er rådene som er gitt:

Generelle råd:

• Det er viktig å holde seg hjemme hvis du ikke er frisk, og teste deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.

• Alle må være forberedt på å endre planene for vinterferien dersom det oppstår lokale utbrudd enten der du bor eller der du skal reise. Da vil det kunne komme nye lokale råd og regler å forholde seg til.

Reiser:

• Reiser til utlandet frarådes. Dette gjelder alle, også dem som har feriebolig eller nær familie i utlandet.

• Du kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

• Hvis du skal bo på hotell, må du være forberedt på å gå i karantene til situasjonen er avklart hvis det blir et smitteutbrudd der. Hold avstand til andre gjester, og følg hotellets smittevernregler. Du bør begrense opphold i fellesarealene for å redusere risiko for smitte der.

• Det er viktig at du setter deg inn i og følger smittevernreglene som gjelder dit du skal.

• Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Hvis det for eksempel i hjemkommunen din er krav om å bruke munnbind, bør du derfor gjøre det i de samme situasjonene også i kommunen du reiser til, selv om de ikke har et tilsvarende krav.

Sosialt:

• Alle bør redusere antall personer man har kontakt med, og være sammen med få personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

• Vi bør fortrinnsvis samles utendørs, der er smitterisikoen mindre.

• Hvis noen er i en risikogruppe, bør det tas ekstra hensyn.

Besøk:

• De nasjonale anbefalingene som gjelder for besøk hjemme, gjelder også ved besøk til f.eks. hytta i vinterferien. Det betyr at det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som er i husstanden din, så lenge du kan holde minst én meters avstand til gjestene til enhver tid. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere.

• Begrens overnattingsbesøk. Anbefalingen om antall gjester på besøk og avstand gjelder også for overnatting. Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom. Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må dele bad. Meteren gjelder på hytta også, og det begrenser muligheten for overnattingsbesøk for de aller fleste.

Butikker og aktiviteter:

• Handle det du trenger på turen i hjemkommunen din før avreise. Hvis du må handle nødvendige varer andre steder, velg tidspunkter når det er lite folk, og gå helst kun én fra husstanden.

• Velg helst aktiviteter som foregår utendørs. Ved besøk på alpinanlegg, badeland eller andre steder, må man følge virksomhetenes smittevernråd.

• Unngå i størst mulig grad å oppsøke steder der mange er samlet og det ikke er lett å holde avstand, slik som serveringssteder og skistuer.

• God håndhygiene og avstand til andre gjelder hele tiden.

Siden begynnelsen av mars har 2.406 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Del:
Annonse