13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Smittevernoverlege Einar Sagberg mener det ikke er behov for nye smitteverntiltak selv om det er oppdaget to nye tilfeller av den engelske mutasjonen i kommunen.

To nye smittetilfeller i Drammen – ny null i Øvre Eiker

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det ingen nye smittetilfeller.
Annonse

Den ene av de smittede i Drammen er nærkontakt av tidligere påvist tilfelle. For den andre er smitteveien foreløpig ukjent, og smittesporingen pågår fortsatt.

– Den ene personen som vi har en kjent smittevei på, har tilknytning til et utbrudd utenfor Drammen kommune hvor det er påvist den engelske varianten av koronaviruset. Vi antar derfor at vedkommende er smittet av den engelske virusvarianten og har sendt prøven til analyse hos Folkehelseinstituttet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Annonse

To tidligere omtalte smittetilfeller der det var mistanken om den engelske virusvarianten har vært analysert hos Folkehelseinstituttet. Analysene viser at de to personene, som har fått påvist koronasmitte tidligere, var smittet av den engelske varianten.

– Vi antok at disse var smittet av det engelske viruset, og de har sittet i karantene. Så det at vi nå har fått ytterligere to tilfeller av denne virusvarianten påvist i Drammen, medfører ikke noen behov for ytterligere smitteverntiltak. Vi ønsker selvfølgelig så få smittetilfeller med den engelske virusvarianten som mulig, men det er smittetilfeller uten noen kjent smittevei vi er bekymret for. Smittetilfeller hvor smitteveien er kjent og de smittede har sittet i karantene, skal i utgangspunktet ikke medføre noen fare for andre innbyggere, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 47 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er samme tall som ble rapportert i går for foregående toukersperiode.

Siden begynnelsen av mars har 2.408 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 258 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 53 er smittet i 2021.

Del:
Annonse