22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Verdier skapes når vi deler og gjenbruker data. Samarbeidet med KS er et eksempel på at når data deles innenfor avklarte rammer gir det nye muligheter for kommunene til å lage enklere løsninger for innbyggerne, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Statlig og kommunalt samarbeid gjør hverdagen enklere for publikum

Kommuner kan nå hente inntekts- og skatteopplysninger direkte fra Skatteetaten for tjenester knyttet til barnehage og skolefritidsordning. Det vil føre til at innbyggere med lave inntekter slipper å dokumentere egen inntekt når de søker om tjenester på disse områdene.
Annonse

1. februar startet en pilot der kommuner kan hente inntekts- og skatteopplysninger direkte fra Skatteetaten, gjennom et forpliktende samarbeidsprosjekt mellom Skatteetaten og KS.

– Det er om lag 30 kommunale tjenester som trenger digital tilgang til inntekts- og skatteopplysninger. Arbeidet er krevende, men ved å bruke kommunenes kompetanse og bygge videre på samarbeid mellom stat og kommune har vi lykkes med denne viktige milepælen, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Annonse

Foreldre slipper å dokumentere egen inntekt
Barnehage og skolefritidsordning er de første tjenestene i samarbeidsprosjektet som teknisk og regulatorisk har kommet så langt at Skatteetaten kan gjøre dataene tilgjengelig for deling. Piloten starter for tjenestene barnehage og skolefritidsordning.

Delingen av inntektsopplysninger fører til at foreldre med barn i barnehage eller skolefritidsordning, som har krav på redusert foreldrebetaling, slipper å legge ved dokumentasjon når de søker om dette. Opplysningene som er nødvendig for å avgjøre søknaden, henter kommunen direkte fra Skatteetaten.

Femten kommuner først ut
Sju kommuner er invitert med i piloten: Oslo, Stavanger, Lillestrøm, Trondheim, Skien, Rana og Bergen. I tillegg er Kongsbergregionen med, som består av åtte kommuner. Disse vil dermed være først ut med å få direkte tilgang til inntekts- og skatteopplysninger fra Skatteetaten.

I første omgang gjelder piloten kommunenes behov for inntekts- og skatteopplysninger for fem prioriterte tjenester: Barnehage, skolefritidsordning, kommunal bolig, kommunal bostøtte, egenbetaling og vederlag for sykehjem.

Det juridiske grunnlaget for barnehage og skolefritidsordning er på plass, og det arbeides med å avklare det rettslige grunnlaget for mottak og bruk av opplysninger for de øvrige tjenestene.

Vil legge til rette for alle kommuner
Målet er at alle kommuner etter hvert skal kunne hente disse opplysningene digitalt fra Skatteetaten. KS vil se på ulike modeller for hvordan kommunene kan få tilgang til tjenesten via FIKS-plattformen, som består av digitale fellesløsninger som kommuner og fylkeskommuner kan ta i bruk.

KS og Skatteetaten inngikk i juni 2020 en forpliktende avtale om samarbeid om deling av opplysninger fra Skatteetaten, der KS tar en koordinerende rolle for hvordan dataene skal gjøres tilgjengelig i kommunene.

Gjennom samarbeidet har kommunene fått tilgang til folkeregisteropplysninger fra det moderniserte folkeregisteret. Nå utvides samarbeidet til også å gjelde tilgang til inntekts- og skatteopplysninger.

Det er om lag 30 kommunale tjenester som trenger digital tilgang til inntekts- og skatteopplysninger. Arbeidet er krevende, men ved å bruke kommunenes kompetanse og bygge videre på samarbeid mellom stat og kommune har vi lykkes med denne viktige milepælen, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Del:
Annonse