12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Korpsene sliter med å holde på medlemmene i disse koronatider, men så langt er få korps lagt ned, melder Norges Musikkorps Forbund. (Arkivbilde)

Færre medlemmer – men stabilt på antall korps

Det er fire færre korps enn ved utgangen av 2019. Dette viser at gledelig mange av korpsene har klart å holde det gående under fjorårets pandemi, dog med sterkt redusert aktivitet. Nedgangen bekymrer oss, særlig siden den er størst blant skolekorpsmedlemmene. Der er nedgangen på ca. 10 prosent.
Annonse

Tallene viser at de voksne har klart seg bedre, det er faktisk kommet to nye voksenkorps i løpet av året, sier Karl Ole Midtbø, generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund.

Han påpeker at en vesentlig del av forklaringen ligger i et mindre tilsig av aspiranter i 2020.

Annonse

– Mange skolekorps fikk, av opplagte grunner, ikke gjennomført sine vanlige rekrutteringskonserter. Vi har derfor ca. 1.500 færre nye aspiranter i 2020 enn i 2019, sier han.

Midtbø er imponert over hvordan korpsene har taklet utfordringene med smittevern og mange avlyste arrangementer gjennom fjoråret.

– Dersom vi snart kan komme tilbake til «normalen», tror jeg mange av korpsene kan komme godt ut av situasjonen. Dersom situasjonen der mange korps ikke får øvd sammen fysisk derimot fortsetter, frykter jeg at medlemstallene ved utgangen av 2021 vil vise ytterligere nedgang, sier Midtbø.

Ellers viser medlemsstatistikken at nedgangen er nokså jevnt fordelt over hele landet.

– Vår visjon er «alle snakker korps». Våre verdier er «inkluderende, inspirerende, engasjert», sier Midtbø som håper på det beste.

Del:
Annonse