22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

(Illustrasjon: Alexander Jansen DRM24)

Leserinnlegg: Kork flaska – en pandemi pågår!

Alkohol er viktig i bekjempelsen av pandemien. Bruk den fornuftig. Desinfiser hender og overflater. Den egner seg best til utvortes bruk. Ikke drikk den!
Annonse

I snart ett år har vi levd med restriksjoner og nedstengning i samfunnet. Vi betaler en høy pris, både menneskelig, økonomisk og sosialt. Nå frykter vi at et mutert virus skal få feste i samfunnet. Viruset er påvist i Lier og testing av drammensere pågår. Igjen må kraftige tiltak settes inn, ikke minst for å hindre at helsevesenet blir overbelastet. Et overbelastet helsevesen vil slite med å gi fullgode tjenester, ikke bare til koronasyk, men til alle som trenger helsehjelp.

I snart ett år har hardt arbeidende helsepersonell stått i frontlinjen i kampen mot koronapandemien. De er blitt våre nye helter. Vi andre kan også bidra, slik at oppgaven blir mer håndterlig for helsevesenet. Et viktig grep vil være å redusere alkoholbruken.

Annonse

I en pandemi er alkohol best egnet til desinfeksjon. Å drikke alkohol svekker immunforsvaret, kan gi pustevansker og gjør at det tar lengre tid å bli frisk fra sykdom. Derfor er det virksomt å avstå fra alkohol når vi frykter at helsevesenet kan bli overbelastet.

Alkoholpåvirkning gjør folk dårligere til å følge smittevernrådene, så som håndvask og å holde nødvendig avstand. IOGT i Norge er en organisasjon som jobber med ruspolitikk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. Vi vet også at alkohol kan føre til helseutfordringer og skader, og dermed øke belastningen på helsevesenet.

Vaksinene er endelig her, men vi er åpenbart langt fra å komme i mål. Smitten er fortsatt i samfunnet. Nye utbrudd skjer, med de farer det medfører. Det er viktig å skåne de som er sårbare og å avverge at kapasiteten i helsevesenet blir sprengt.

Ta vaksinen når du får tilbudet. Noen tenker at de ikke trenger den for egen del. Svaret er at dette også handler et felles ansvar for ikke å spre smitte. Det handler om solidaritet, slik det også gjør å begrense bruken av alkohol.

Det siste året har vært annerledes. Mange har hatt – og har – det vanskelig. Vi må fortsatt gjøre det vi kan for å beskytte oss selv og hverandre, så vi kommer gjennom pandemien med minst mulig skade.

Ta vare på hverandre. Det blir bedre!

Tor Arne Walskaar – styreleder, IOGT Region Sør-Norge

Helmer Nilsen – leder IOGT Søndre Buskerud

Del:
Annonse