16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Viken fylkeskommune vedtok nylig at Viken skal være en antirasistisk sone. Solum peker her på at kampen for frihet og mangfold dessverre ikke kan regnes som å være vunnet, men at dette er noe vi må stå opp for hver dag.

LESERINNLEGG: Viken som antirasistisk sone

Fylkestinget har nå vedtatt at Viken skal være en antirasistisk sone. Så vet vi at sånt ikke kommer av seg selv, selv om det gjøres er vedtak. Poenget er da heller ikke bare å erklære dette, men å starte et arbeid hvor målet er å gjøre det vi kan for å minske rasisme.
Annonse

For fylkeskommunen gjelder dette selvfølgelig særlig i egne virksomheter, men det legges også opp til et samarbeid med kommuner, organisasjoner, arbeidsliv og andre relevante instanser.

Vi ønsker gjerne å tro at alle dypest sett ønsker å leve fredelig sammen. Så vet vi likevel at det i praksis ikke alltid er sånn. Rasisme brukes regelmessig bevisst for å skape mistenksomhet, ulikhet og konflikt, ikke minst av grupper med makt eller som ønsker mer makt.

Annonse

Det lages forestillinger om rase – og i fortsettelsen av det også religion eller nasjonalitet – for å rettferdiggjøre egne posisjoner eller ambisjoner. Så videreføres dette av innbyggere som ikke overskuer hvilke destruktive konsekvenser som gjennom historien har kommet fra denne type strømninger, og forgifter deler av samfunnet vårt den dag i dag.

Vi løser ikke egne problemer ved å tråkke på andre. Snarere krever utfordringene vi står overfor at flest mulig av oss går sammen om å gjøre vårt beste for å møte samfunnsutfordringene. Hvis vi vil skape et bærekraftig samfunn innen planetens tålegrense forutsetter det at vi blir bedre på hele spekteret av bærekraftmål, inkludert sosial bærekraft.

Vi i MDG er glade i biologisk mangfold. Men også mennesker er biologi, og menneskelig mangfold er like viktig. Vi må dermed sammen jobbe med å skape de gode lokalsamfunnene som faktisk ivaretar oss og mangfoldet vi er glade i.

Hvis det ikke er rom for forskjellighet så blir det raskt trangt, også for oss selv, og mye av det vi setter pris på ved å være en del av et moderne demokrati mister sin betydning. Det å ta vare på frihet og mangfold er mye av essensen i demokratiet.

Vi ser fra en rekke land i verden at det vi trodde var stabile demokratier, eller land med en tilsynelatende langvarig positiv utvikling, plutselig opplever oppblomstring av antidemokratiske og rasistiske grupperinger, inkludert helt opp til de som styrer landene.

Vi må derfor innse at ingenting av det vi trodde var vunnet er noe vi kan ta for gitt. I stedet er mye av dette noe vi må stå opp for hver dag, eller i hvert fall ved hver relevante anledning.

Vi er dermed glade for Viken nå har erklært seg som en antirasistisk sone, og vil jobbe med hvordan vi kan bli bedre på dette fremover. Det er et arbeid som er avgjørende for å skape et Viken som er bærekraftig og godt både i dag og for generasjoner som er på vei.

Øyvind Solum
fylkestingsrepresentant for
Miljøpartiet De Grønne

Del:
Annonse