23. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Slik kan TECO 2030 innovasjonssenter bli seende ut.

Ber kommunen vurdere ny potensiell gigasatsing

I dag lanserte TECO 2030 planer for bygging av et innovasjonssenter og en gigantisk fabrikk for hydrogen-baserte brenselsceller i Norge. De er i likhet med tidligere omtalte batterifabrikk, på jakt etter en stor tomt for etablering. Nå ber opposisjonsleder Adrian Tollefsen ordføreren om å ta tak i dette og komme til Formannskapet med en sak.
Annonse

Som kjent har diskusjonen om den planlagte batterifabrikken gått hardt for seg både i våre spalter og ikke minst på Facebook. Her anklager opposisjonen i kommunen bestående av Høyre, FrP, Venstre og KrF ordføreren for å kjøre et solospill da de overlot til Vestaksen Eiendom å ikke vise interesse for etablering av fabrikken uten at dette var politisk forankret.

Ny fabrikk – nye muligheter
TECO 2020 holdt i dag en presentasjon av prosjektet der de la fram planer om å bygge et innovasjonssenter og en gigafabrikk. Forventede investeringer dreier seg om nesten én milliard kroner over en 10-års periode. Gigafabrikken kan skape inntil 500 arbeidsplasser innen forskning og utvikling, pilotproduksjon og fullskala industriell produksjon.

Annonse

De ønsker primært å etablere seg i Viken eller Vestfold og Telemark. Nærhet til kompetanseklynger innen teknologi og skipsfart er viktig faktorer for en slik etablering. Da er det neppe noe handicap at Øvre Eiker er nabokommunen til Kongsberg, som nettopp har slike miljøer.

Opposisjonsleder Adrian Tollefsen ber nå ordførerne vurdere denne saken med henblikk på en potensiell etablering i Øvre Eiker på vegne av de fire opposisjonspartiene.

Kan rette opp inntrykket
Adrian Tollefsen (H) – opposisjonsleder for de fire partiene på borgerlig side i kommunestyret. Han har i dag sendt en henvendelse til ordfører Knut Kvale der han ber at kommunen utreder og fremlegger en sak for Formannskapet.

Henvendelsen er sendt på vegne av alle opposisjonspartiene.

– Her får ordfører en mulighet til å rette opp i inntrykket som er skapt av at vi nå er en kommune som på ingen måte tar næringslivet på alvor. Her får ordfører også en anledning til å vise at han også i praksis legger til rette for prinsippet om at det en politiker vet, skal alle politikere vite, sier Adrian Tollefsen i en kommentar.

Han legger til at ordføreren er ikke noe annet enn den fremste tillitsvalgte for kommunestyret – og at det er kommunestyret eller Formannskapet i deres sted som skal være delaktige i viktige og prinsipielle drøftelser.

Ordfører Knut Kvale har så langt ikke svart på vår henvendelse om saken.

Fakta:
TECO 2030 (OSE-Ticker: TECO) – maritim fremdrift med null- og lavutslipp. TECO 2030 løser en stor miljøutfordring: Hvordan redusere utslipp fra økende global skipsfrakt? Skipsfartsindustrien kan bevege seg mot nullutslipp ved å implementere ny teknologi, og hydrogenbrenselsceller er den ultimate løsningen.

Mulig planløsning til TECO 2030 innovasjonssenter og produksjonsavdeling. Her skal det jobbe inntil 500 personer og slike satsinger er det konkurranse om å få til kommune-Norge.
Del:
Annonse