22. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunen letter nå på besøksreglene for Eikertun Helsehus, men det er fortsatt mye du må huske på om du skal besøke noen av de eldre her.

Kommunen letter på besøksrestriksjonene på Eikertun

Vaksineringen mot korona er i gang, og ettersom flere av beboerne på Eikertun nå er ferdig vaksinert, kan noen av de strengeste besøksrestriksjonene fjernes. Det melder kommunen på sine nettsider.
Annonse

Samtidig må besøksrutinene ta hensyn til at det også er beboere og pasienter som ikke er ferdig vaksinert ennå.

Eikertun Helsehus forholder seg til nasjonale smitteverntiltak, og Folkehelseinstituttet sine anbefalinger for besøk i sykehjem. I tillegg tilpasses rutinene ut fra smittesituasjonen i kommunen. Under finner du reglene som gjelder nå.

Annonse

Besøk

Pasienter kan ha flere besøkende
Pasientene kan klemme/ha ansikt til ansikt-kontakt med andre som er fullvaksinert.

Hver pasient kan i tillegg peke ut noen få personer som ikke er fullvaksinert som de kan ha nær kontakt med. Vi tolker slik nærkontakt som eksempelvis å gå arm i arm, men ikke klemming/ansikt til ansiktskontakt.

Besøk foregår fortrinnsvis i besøksrommene.

Alle fysiske besøk må avtales med avdelingen for hver gang.

Som hovedregel skal besøk tilrettelegges innenfor følgende tidsrom: 12.00-13.00, 13.30-14.30, 17.00-18.00.

Avdelingene må fortsatt føre lister over hvem som kommer på besøk, slik at smittesporing kan gjøres dersom dette blir et behov.

Besøkende skal ikke oppholde seg i avdelingens fellesarealer. Ansatte sørger for å vise pasient og besøkende til besøksrommet.

Vanlige smittevernregler må overholdes, det vil si krav til avstand håndhygiene, samt god hostehygiene.

Besøkende skal informeres om at de må gi avdelingen beskjed dersom de får luftveissymptomer i løpet av de neste 48 timer, eller testes for covid-19 i etterkant av besøket.

Det skal føres besøksprotokoll med tidspunkt for besøk, navn på besøkende og telefonnummer.

Mat og drikke
Besøkende kan ha med mat og drikke. Håndhygiene skal utføres før mat og drikke serveres og inntas. Pårørende må selv ha med engangsservise og engangsbestikk, og må rydde dette etter besøket. Det er ikke mulig å benytte avdelingskjøkken. Avdelingen har ikke mulighet for å servere mat eller drikke til besøkende.

Gaver og annet
Pasienten kan motta gaver, blomster e.l. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler i forbindelse med dette. Det er likevel viktig å følge generelle råd for håndhygiene da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.

Hvem kan ikke komme på besøk?
Besøkende som er bekreftet eller sannsynlig bekreftet med Covid-19 kan ikke komme på besøk.

Besøkende som har luftveissymptomer eller sitter i hjemmekarantene kan som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes.

Personer som har vært i utlandet, eller andre steder med fare for smittespredning oppfordres til å ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst.

Del:
Annonse