21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det lettes nå på både lokale og nasjonale restriksjoner og smittetrykket i Drammen og Øvre Eiker er nå meget lavt med null flere dager på rad. (Illustrasjon: Alexander Jansen / DRM24)

Null ny smitte i Drammen og Øvre Eiker

Det er ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet. Dermed har tre av de siste fire døgnene vært smittefrie. I Øvre Eiker er det heller ikke meldt om nye smittetilfeller. Derfor er det nå lettet på diverse restriksjoner.
Annonse

En ansatt i hjemmetjenesten, som er bosatt utenfor Drammen kommune, har fått påvist koronasmitte. Sju brukere er derfor satt i karantene.

– Vi har nå et smittetrykk i Drammen kommune som ligger på nivå med det vi hadde i slutten av mai og midten av september i fjor. At vi klarer å ha et så lavt smittetrykk over tid midt på vinteren, er veldig gledelig og mulig takket være hver enkelt innbyggers imponerende innsats for å beskytte seg mot smitte, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Annonse

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 22 nye smittetilfeller. Dette er to færre enn tallet som ble rapportert i går.

Johannessen er veldig klar på at denne gode trenden ikke kommer til å fortsette uten minst like god smitteverninnsats fra hver enkelt innbygger i ukene foran oss. Flere av nabokommunene til Drammen har et til dels betydelig høyere smittetrykk og en relativt stor andel av muterte virusvarianter. Foreløpig har Drammen kommune sluppet unna spesielt mange tilfeller av både det engelske og det sørafrikanske viruset.

To tidligere omtalte smittetilfeller, der det var mistanken om den engelske virusvarianten, har nå blitt analysert hos Folkehelseinstituttet. Analysene viser at de to personene som har fått påvist koronasmitte tidligere, var smittet av den engelske varianten.

Passerte 5.000 vaksinedoser
I går passerte Drammen kommune 5.000 satte vaksinedoser. Neste uke kommer det en ekstra stor leveranse av vaksiner til Drammen kommune. Det er besluttet av Folkehelseinstituttet at den ekstra leveransen av Astra Zeneca-vaksiner skal brukes til å vaksinere helsepersonell. Når det gjelder den ordinære leveransen av vaksinedoser de kommende ukene, dekker den behovet for doser til andregangs vaksinering. Det betyr at det vil gå et par uker nå hvor det ikke blir gjennomført førstegangsvaksinering.

Nasjonale tiltak
Regjeringen har besluttet at de nasjonale smitteverntiltakene i all hovedsak videreføres ut februar. Det gjøres imidlertid noen lettelser for barn, unge og studenter. Samtidig gjøres det noen innstramminger for at smittesituasjonen ikke skal komme ut av kontroll.

Det åpnes nå for at barn og unge under 20 år kan gjenoppta konkurranseaktivitet igjen innenfor noen begrensede rammer. Studenter kan være mer fysisk til stede på studiestedet, og reglene om krav til fastmonterte seter i forbindelse med arrangementer endres. I tillegg innskrenkes skjenketiden, slik at skjenkingen må avsluttes klokken 22.00 istedenfor 24.00.

Dette er de nye anbefalingene fra nasjonale myndigheter som gjelder for hele landet fra tirsdag 23. februar:

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

– Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan vi være flere, men vi må likevel ikke være flere enn at vi kan holde avstand.

– Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen gruppe.

Reiser

Reiser til utlandet frarådes.

– Unngå unødvendige reiser innenlands.

– Vi kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

– Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser

– Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Idretts- og fritidsaktiviteter

– Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om én meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

– Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt).

– Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).

– Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

– Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

– Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Høyere utdanning

– Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd (nytt).

– Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte (nytt).

– Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak (nytt).

Dette er de nye reglene fra nasjonale myndigheter som gjelder for hele landet:

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:

– Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.

– Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune (nytt).

– Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt).

– Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 grupper hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).

– Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).

– Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).

Uteliv og serveringssteder

– Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).

– Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Siden begynnelsen av mars har 2.413 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet

Det er med dette registrert totalt 258 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 53 er smittet i 2021.

Del:
Annonse