22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vaksinerings-lokale skrives med s, men vår leser mener dette i ytterste konsekvens kan tolkes dithen at det kun er vaksinering av lokale personer eller «innfødte eikværinger» om du vil. (Foto: Privat)

Skrivefeil på skilt engasjerer språkinteresserte eikværinger

(Oppdatert kl. 13.00 04.03.21) Du har kanskje kjørt forbi Loe Bruk i det siste og lagt merke til at det er satt opp nye gule skilt for vaksinering. Problemet er bare at Vaksinering-lokale mangler en viktig s. Ikke verdens største sak, men den engasjerer språkinteresserte eikværinger.
Annonse

En av våre observante og språkinteresserte lesere har sendt oss bilde av skiltet og mener at skiltene bør rettes. For den samme feilen går igjen på flere skilt på samme sted. Skiltet er nå rettet opp.

– Dersom kommunen hadde klart å lage en korrekt tekst skulle det tilsi at det på skiltet burde stått: «Vaksinerings-lokale» (alternativt ville det også passert med «Vaksinasjons-lokale»). Jeg har foreløpig ikke hatt tid til å oversende bildet til mine kontakter i Språkrådet, men de setter stor pris på slik input og arkiverer den slags grundig og systematisk. Og jeg vet at de vil fryde seg over å få oversendt dette bildet, skriver vår leser i en e-post.

Annonse

Det er derfor å anbefale at det blir tilføyet en «s» før bindestreken.

Men vår leser mener at kommunens skiltmaker sin skrivefeil ikke er helt på høyde med døroppslagene på enkelte innvandrer-butikker:

«Err borte. Pluttselig tilbake!!»  eller den rørende: «Stenngt mellom god jol og godt nyttår!!»

Kan tolkes feil – eller ikke?

– De tilbakemeldinger jeg har fått fra diverse bekjente om det som skulle vært kommunens «Vaksinerings-lokale»-skilt, sluttet alle seg i ærbødig respekt for prof. em. Finn-Erik Vinje. Han har klare råd i slike saker. Men i tillegg legger jeg til noen svært seriøse kommentarer fra personer som sitter inne med stor innsikt og autoritet i sine respektive fagdisipliner sosiologi og sosialantropologi.

De hevder med stor tyngde at skilt-teksten ikke nødvendigvis bare trenger å skyldes dårlig norskbeherskelse hos tekstforfatteren, men at skiltet ut fra en sosiologisk / sosialantropologisk synsvinkel faktisk synes å kunne være utformet bevisst og med overlegg med et underliggende nokså sjokkerende klart etnisk diskriminerende budskap.

Både sosiologen og sosialantropologen mener nemlig at skiltet kan leses som at kommunen kun vaksinerer personer som er «lokale» i betydningen «FØDT OG OPPVOKST I KOMMUNEN» (og kanskje helst med røtter i kommunen gjennom minst fem generasjoner før vi kvalifiserer til betegnelsen «lokal»?)

At kommunen derved bryter grovt med sitt eget Verdi-manifest gjør naturligvis situasjonen ikke bare ytterligere mer pinlig, men også langt mer alvorlig.

Det burde utvilsomt tilsi at kommunen prioriterer høyt å få tilføyd den manglende «s»-en for å unngå allmenn latterliggjøring og uthengning som en kommune som i strid med eget «Verdimanifest», setter etnisk diskriminering i system også gjennom sin skiltbruk, skriver vår leser.

Nå er s-en på plass
Vår språkinteresserte leser i denne saken har igjen kjørt forbi Loe Bruk og kunne med selvsyn registrere at skiltet som viser inn til vaksinasjonsstasjonen på Loe Bruk er blitt rettet.

Vår leser sendte en henvendelse til kommuneledelsen for å gjøre dem oppmerksom på dette og har på nytt oversendt en melding – denne gang som en gratulasjon for at skiltet ble endret.

Han ba også om at den aktuelle skiltmakeren skulle få ta del i denne gratulasjonen.

Det er nå skiltet Vaksinasjons-lokale – som er det eneste riktige å skrive i denne sammenheng.

Del:
Annonse