20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserinnlegg fra Lasse Haugen – leder i Øvre Eiker Arbeiderparti.

LESERINNLEGG: Psykisk pandemismell

Pandemien har plaget oss, og selv om det kan være noe lysning i horisonten, så må vi fremdeles leve med smitteverntiltak, strenge regler og unntakstilstand. Dette har gjort noe med mange mennesker sin psykiske helse.
Annonse

Det er flere som strever, og de som var sårbare, har fått det verre. FHI meldt i desember om at én av tre sier at koronasituasjonen er psykisk belastende, og flere sliter med ensomhet og psykiske plager.

Psykisk helse for barn og unge er svekket under pandemien. Sykehusene opplever økt pågang fra barn og unge, og hjelpetelefonene oversvømmes av innkommende samtaler med mennesker i dyp krise. FHIs undersøkelse fra november og desember viser at unge og aleneboende sliter mest. Så mange som én av fire er ikke fornøyd med livet.

Annonse

Høyreregjeringen har nedprioritert den mentale helsen i kommune-Norge, og egentlig kommet med småsummer i sine krisepakker når det kommer til tidlig forebygging og spesialisert behandling. Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen har imidlertid presset regjeringen når det gjelder disse store oppgavene, og satsningen tidobles. Økningen til barne- og ungdomspsykiatrien og spesialhelsetjenesten er dessverre kun midlertidig. Arbeiderpartiet vil ha en varig satsing på psykisk helse.

For å sikre hjelp i hjemkommunen til mennesker med psykiske helseplager vil Arbeiderpartiet sørge for rask psykisk helsehjelp og lavterskeltjenester uten henvisning, gjeldende i alle kommuner. Arbeiderpartiet skal forsterke innsatsen rundt elevene i skolen, slik at unge tidlig får tilpasset hjelp.

Grunnlaget for god psykisk helse legges tidlig. Øvre Eiker Arbeiderparti har programfestet satsingen på gode tjenester som skal fange opp mennesker med ulike utfordringer, herunder også psykisk helse. Vi skal i resten av perioden jobbe for gode lavterskeltilbud til mennesker som trenger hjelp.

Kommunens, Øvre Eiker-hjelpa, er eksempel på et tilbud som har ispedd potensiale til å bli meget godt. Øvre Eiker-hjelpa er en tjeneste til mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse eller/og rus. Det er imidlertid slik at psykisk uhelse er utbredt. Det er store mørketall, og kommunens kapasitet til å håndtere alle som søker hjelp, kan være begrenset i perioder med stort trykk.

Sett i lys av dette, så skal Øvre Eiker Arbeiderparti jobbe for at skolehelsetjenesten i kommunen videreutvikler seg. Vi vil at alle elever skal ha tilgang på skolehelsetjenesten hver dag, på alle skoler, slik at de kan være trygge på å få den hjelpen og støtten de trenger.

Vi gikk til valg på å ha helsesykepleiere til stede på ungdomsskolene hver dag, og kommer i fortsettelsen å følge opp dette. Lavterskeltilbudene i kommunen må rustes opp. Det må gis flere midler til at ungdom kan nå helsepersonell blant annet gjennom digitale plattformer og bemannede, kommunale hjelpetelefoner. Tidlig innsats og mange lytteposter er gode stikkord. Samhandling og brukermedvirkning et annet.

Til deg som sliter. Har det vondt. Er ensom. Redd. Deprimert. Utbrent, og som kanskje har destruktive tanker. Søk hjelp. Snakk med folk. For du er ikke alene. Bruk hjelpetelefonene, fastlegen, kommunens lavterskeltilbud og andre tillitspersoner. Psykisk uhelse kan ramme alle. Derfor må framtidens tjenester rigges til å håndtere dette i krise- og normaltid. Arbeiderpartiet skal sørge for den varige satsingen.

Lasse Haugen
Leder Øvre Eiker Arbeiderparti

Del:
Annonse