17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ny null-dag for smittede i Drammen og Øvre Eiker, men samtidig ser Drammen at antallet som tester seg synker og det gir grunn til bekymring. (Illustrasjon)

Ny dag uten nye smittetilfeller i Drammen og Øvre Eiker

Det er ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Drammen eller Øvre Eiker i løpet av det siste døgnet. Dermed har fem av de siste sju døgnene vært uten påvist smitte i Drammen og ni døgn på rad i Øvre Eiker. Sist gang det var så få smittetilfeller i løpet av en sjudagersperiode i Drammen, var i slutten av august i fjor.
Annonse

– Det er veldig gledelig at den gode trenden vi har vært inne i den siste måneden. Av de siste 30 dagene har vi hatt 29 dager med færre enn ti tilfeller, og vi har hele 22 dager med tre eller færre tilfeller. I tillegg må vi altså helt tilbake til sensommeren for å finne like få påviste tilfeller på én uke som vi har nå midt på vinteren, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Økt smitte rundt Drammen
Selv om smittetallene har vært veldig positive de siste ukene, er det et par ting som gjør at kommuneoverlegen følger litt ekstra nøye med på hvordan situasjonen kan utvikle seg.

Annonse

– Vi er blitt advart mot muterte virusvarianter og økt smittetrykk i omkringliggende kommuner. Vi vet at en del kommuner rundt oss har høyere smittetrykk enn Drammen for tiden, og vi har en del innbyggere som reiser til og fra disse kommunene. I tillegg følger vi nå nøye med på antallet personer som tester seg for koronasmitte i Drammen kommune for tiden. Dette tallet har dessverre sunket noe i det siste, sier Johannessen.

Lavere testtall
Han kan foreløpig ikke si noe sikkert om årsaken til lavere testtall. Delvis skyldes dette at helsepersonell på sykehjem har hatt ukentlig testing, og med fullført vaksinering avsluttes dette. Men oversikten viser at testing av andre enn helsepersonell har nedadgående trend.

Om dette henger sammen med at det er mindre smitte i samfunnet og dermed også færre som har symptomer og behov for å koronateste seg, eller om det er andre årsaker, er det foreløpig vanskelig å si noe sikkert om. Folkehelseinstituttet har gjennom spørreundersøkelser et estimat på hvor mange som har luftveissymptomer. Selv om det er en nokså stor usikkerhet i disse tallene, indikerer undersøkelsen at det burde vært flere som tester seg i Drammen.

– Oppfordringen er uansett den samme som den har vært hele tiden. Har du luftveissymptomer eller har vært i situasjoner hvor du kan ha vært eksponert for smitte, så er det veldig viktig at du bestiller tid til koronatesting. Utstrakt testing er det beste virkemiddelet vi har til å avdekke smitte og sørge for at smittede settes i isolasjon og nærkontakter i karantene. Det skal fryktelig lite til for at smitten blomstrer opp og sprer seg i befolkningen, og dette vil vi unngå. Ingen av oss ønsker at vi kommer i en situasjon hvor smitten sprer seg på en måte som gjør det nødvendig å innføre veldig inngripende tiltak igjen. Derfor er det viktig at man heller tester seg to ganger for mye enn én gang for lite, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

1.182 doser satt
I forrige uke ble det satt 1.182 vaksinedoser i Drammen kommune, og det er totalt satt 5.033 doser så langt. Rundt 650 doser som ble satt i forrige uke, var førstegangsdoser, mens rundt 500 var andregangsdoser.

Denne uka mottar kommunen en del ekstra vaksinedoser som skal tilbys helsepersonellet. Den ordinære leveransen av vaksinedoser dekker kun behovet for andregangsvaksinering. Det vil derfor ikke bli noe førstegangsvaksinering denne eller neste uke.

Innbyggere som står i kø for å få første vaksinedose, vil få tilbud om tid til vaksinering igjen fra og med uke 10. Samme regel som tidligere gjelder ved at alle får en SMS når det åpnes for at de kan bestille tid til vaksinering. Ingen kan bestille tid til vaksineringen uten å ha fått denne SMSen først.

Rundt 1.000 ansatte i helsesektoren skal vaksineres i Drammenshallen på tirsdag. Onsdag og torsdag er det andregangsvaksinering i Drammenshallen, mens det er andregangsvaksinering i samfunnshuset i Mjøndalen på fredag.

Siden begynnelsen av mars har 2.413 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet, for niende dag på rad.

Det er med dette registrert totalt 258 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 53 er smittet i 2021.

Del:
Annonse