23. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fortsatt lite smitte i Drammen og Øvre Eiker. Drammen har registrert ett nytt tilfelle siste døgn. I Øvre Eiker er det nok en null i statistikken. (Illustrasjon: Alexander Jansen / DRM24)

Ett nytt smittetilfelle i Drammen – ny null i Øvre Eiker

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det nok en null i statistikken.
Annonse

Det er foreløpig ikke kartlagt noen sikker smittevei i dette tilfellet i Drammen, men smittevei via et kjent tilfelle med engelsk mutasjon kan ikke utelukkes. Personen som nå har fått påvist koronasmitte, er isolert, og aktuelle nærkontakter er kartlagt og satt i karantene.

– Vi gjør en grundig jobb for å kartlegge en sikker smittevei for personen som nå har fått påvist smitte. Det er alltid viktig for oss å unngå smittetilfeller med ukjent smittevei, men spesielt viktig er det dersom det viser seg at det er snakk om den engelske virusvarianten i dette tilfellet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Annonse

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 15 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dermed viser tallet på antall smittede personer i foregående toukersperiode fortsatt en nedadgående kurve.

– Vi har et klart mål om å unngå at det muterte viruset får spre seg blant innbyggerne i Drammen kommune. Hvis det likevel skjer at vi får en utstrakt spredning, kan det i verste fall bli nødvendig med nye tiltak for å begrense smittespredningen, men vi håper selvfølgelig at dette ikke må til for å holde smittetallene lave, sier smittevernoverlegen.

Siden begynnelsen av mars har 2.414 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet, for tiende dag på rad.

Det er dermed fortsatt registrert totalt 258 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 53 er smittet i 2021.

Del:
Annonse