25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

SLIKE VIL VI HA FLERE AV: Lave fødselstall og rekordlav innvandring fører til lav befolkningsvekst i Norge og i Øvre Eiker selv om folketallet her går sakte, men sikkert oppover. (Illustrasjon)

19.709 innbyggere i Øvre Eiker – og vokser sakte

Det var ved utgangen av 2020 hele 19.709 innbyggere i Øvre Eiker. Og selv om folketallet går sakte, men sikkert opp i kommunen, er økningen på landsbasis på et historisk lavt nivå. Koronapandemien og liten innvandring må ta mye av skylden for det, men også fødselstallene er lave.
Annonse

Det er Statistisk Sentralbyrå (SSB) som hvert år offentliggjør statistikk om hvordan det står til i riket vårt og i hver enkelt kommune. Og spesielt sidene for hver enkelt kommune er det mye interessant lesestoff – selv for dem som bare er middels interessert i statistikker.

Det finnes også en del grafer som illustrerer hvordan det står til i kommunen. Blant annet aldersforskjellen mellom kvinner og menn. En annen graf sier at det er polakker som dominerer på innvandrersiden med Litauen på en solid andreplass.

Annonse

Nå er de fleste av tallene fra 2019. De viser at det ble født 210 babyer hjemmehørende i kommunen, 156 døde, 251 hadde vi i netto tilflytting og vi ble 32 flere bare i løpet av siste kvartal i fjor – altså 2020-tall.

SSB har også laget en framskriving av forventet folketall og i 2030 er det ventet at vi er ca. 21.549 innbyggere. I 2050 skal vi ifølge de samme prognoser være 24.319 personer i kommunen.

Du kan lese alle tallene og statistikkene for Øvre Eiker her.

Du kan lese alle tallene og statistikkene for Drammen her.

I tallene finner vi også ut hvor mange av oss som eier våre hus eller leiligheter selv, hvor mange hytter det er i kommunen og mye mer.

Tallene gir også et innblikk i hvor mye penger kommunen bruker på de enkelte sektorene i Øvre Eiker. 78 kroner pr innbygger er hva kommunen eksempelvis bruker på aktivitetstilbud for barn og unge. Til sammenligning bruker de 98 kroner pr. innbygger på museene.

Del:
Annonse