21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Barna til Katarina I. Svenskerud

Oliver Indgjerd Svenskerud 7 år og Noah Indgjerd Svenskerud 1 år.

LESERINNLEGG: Ett likeverdig menneske

Jeg er mor. Jeg har to flotte barn, to likeverdige barn, to barn som begge deler mitt hjerte, men dessverre ikke like rettigheter.
Annonse

Hvorfor? Jo, fordi mitt yngste barn har Down syndrom. Gjør dette han mindre verdt, mindre verdt for samfunnet, for inkludering, for likeverd, for de samme rettighetene som min eldste sønn har? Nei, det gjør ikke det!

9. mars skal våre folkevalgte ved Stortinget stemme for eller imot å inkorporere konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i norsk menneskerettighetslov. Blir det stemt ja, vil CRPD få forrang over norsk rett, på lik linje som med barnekonvensjonen og kvinnekonvensjonen har i dag.

Annonse

Det er viktig at menneskerettighetene til mennesker med funksjonsvariasjon blir sikret på samme måte, for de brytes, hver eneste dag.

To ganger har muligheten vært der, og to ganger har Stortinget stemt imot.

For meg er det som om de egentlig sier;

«Det er helt greit at noen mennesker i samfunnet ikke er likestilte, ikke trenger å ta egne valg og ikke har de samme mulighetene som de andre».

De er fortsatt de, men hvor er VI!

Vi er alle likeverdige mennesker, uansett form, uansett farge, uansett sykdom, uansett syndrom. Vi er alle ETT, vi er alle MENNESKER!

Dette må vi endre på dere, vi klarer dette sammen, som ett samfunn, ett samfunn med plass til ALLE.

FN har kritisert Norge sterkt for at dette ikke har blitt inkorporert tidligere, men nå står muligheten her igjen. For de aller fleste har dette lite å si, men for Norges største minoritet har dette – alt å si!

Høyre og FrP har meldt til justiskomiteen at de kommer til å stemme NEI til dette, så nå står alt og faller på Venstre, AP, SV, SP og Rødt stemmer for.

Mitt ønske for Noah er at han skal kunne få samme mulighet som sin storebror Oliver, til å vokse, blomstre, være en bidragsyter og et likeverdig tilskudd til samfunnet på lik linje som sin bror.

Vi kan velge, vi kan velge å si:

«Selvsagt.. selvsagt er du like mye verd, Noah!»

Selvsagt er det ikke noe galt med deg, det er vi som samfunn som må gjøre det bedre, vi kan lære, vi kan tilegne oss kunnskap, vi kan opplyse, vi kan inkludere, vi kan lære barna våres at alle er fullverdige mennesker.

Selvsagt skal det ikke være opp til forskjellene i kommuner om du får god oppfølging eller ikke.

Selvsagt skal du ha innflytelse på eget liv.

Selvsagt skal du slippe vergemål og heller ha beslutningsstøtte, om du skulle trenge hjelp til å ta egne valg.

Selvsagt skal vi ha et lovverk som sikrer et samfunn som tilpasser seg slik at du kan leve ditt liv ute blant oss, fremfor en institusjon, om du faller for langt fra normen.

Selvsagt vil staten jobbe for at vi har et lovverk som i større grad hindrer at du blir utsatt for vold og tvang i offentlig omsorg.

«SELVSAGT er du en ønsket medborger, Noah!»

Vi kan velge!

Signer oppropet, vær med og gjør en forskjell, så vi kan fortsette å være en stolt innbygger av Øvre Eiker.

«Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker»

Katarina Indgjerd Svenskerud
Mamma til Oliver og Noah

Del:
Annonse