17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommuneoverleger

Det er relativt sett få smittetilfeller i Drammen og Øvre Eiker, men kommunelegene Anne Aune og John David Johannessen ber om fortsatt årvåkenhet når det gjelder smittevernregler.

Fortsatt lave smittetall i Øvre Eiker og Drammen

Til tross for en stor økning i smittetallene på landsbasis siste døgn, er tallene for Drammen og Øvre Eiker relativt beskjedne.
Annonse

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Sannsynlig smittevei er utenfor kommunen for alle tre tilfellene. I Øvre Eiker rapporteres det om ett nytt tilfelle.

– Dagens smittestatus føyer seg inn i et mønster vi har sett ganske tydelig den siste tiden. Det er få tilfeller i Drammen kommune pr. dag, og vi ser at smittestedet i stor grad er utenfor kommunen. I tillegg er den engelske virusvarianten årsaken til mange av smittetilfellene. I dag har vi en mistanke om at den ene av dem som har fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet, er smittet av denne varianten, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Annonse

Kommuneoverlegen er forberedt på at smittetrykket vil øke igjen i Drammen kommune. Foreløpig er det for få dager med økning til å slå fast at smittetrykket er økende allerede.

– Vi er fortsatt glade for at vi har så få nye smittede hver dag. Men situasjonen er som vi har sagt mange ganger allerede, veldig skjør. Det er en god del smitte rundt oss, og det ser vi også når vi kartlegger smitteveien for de innbyggerne våre som får påvist smitte. Det kommer smitte inn i Drammen kommune fra omkringliggende kommuner. Derfor er det fortsatt helt avgjørende at alle som reiser til og fra andre kommuner, tester seg ved de minste symptomer på luftveissykdom, sier John David Johannessen.

Nytt møte i dag
Siden i fjor høst har det vært innført strenge restriksjoner og inngripende tiltak i kampen mot spredningen av koronaviruset. De siste ukene har flere av de lokale tiltakene blitt avviklet, og i dag skal formannskapet i Drammen kommune ta stilling til om den lokale forskriften skal avvikles i sin helhet.

Dersom formannskapet stiller seg bak rådmannens forslag om å avvikle forskriften, betyr ikke det at det er slutt på tiltak og anbefalinger. Fortsatt vil de nasjonale reglene og anbefalingene gjelde videre, og fra kommuneledelsens side er det uttrykt en forventning til innbyggerne om at både reglene og anbefalingene fra nasjonale myndigheter følges videre.

Kommuneoverlegen advarer mot å tro at vi er gjennom koronapandemien i Drammen kommune, selv om det har vært gode smittetall i det siste. Han kan heller ikke utelukke at vi fortsatt har den verste perioden under hele pandemien foran oss. Nasjonale helsemyndigheter har også uttrykt bekymring for hvordan smittesituasjonen kan bli i mars og april hvis de engelske, sørafrikanske og muligens brasilianske virusmutasjonene får spre seg i den hastigheten som mange frykter.

Siden begynnelsen av mars har 2.422 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen har kjent smittekilde og det er få nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 260 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 55 er smittet i 2021.

Del:
Annonse