25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Håvard Lin ny leder av Nøstetangen

Håvard Lind tar over som styreleder i Nøstetangen Glasværks Venner og derved stiftelsen som forvalter museet i Hokksund. (Arkivbilde)

Håvard Lind ny leder av Nøstetangen Glasværks Venner

Med alle koronatiltak i fokus holdt Nøstetangen Glasværks Venner sitt årsmøte 25. februar med både fysisk og digital deltakelse. Håvard Lind tar over som ny leder av foreningen og får med seg Marianne Werp som nestleder.
Annonse

Årsmøtet fikk orientering om 2020-sesongen og også forventninger til hva som skal skje i 2021. Det er mye som fortsatt er usikkert om hva som blir tillatt, men om smittesituasjonen etterhvert bedrer seg, vil vi se en ordinær drift ved museet.

To av de som har hatt sentrale verv i NGV ønsket ikke å stille til gjenvalg. Etter en årrekke, ønsket Arnbjørg Torgersen avløsning som sekretær.

Annonse

Jan E. Skretteberg, som har vært styreleder siden 1998, med en kort periode ute av styret, har valgt å gå av. På styrets oppfordring har han sagt ja til å bidra med sin kunnskap og kompetanse som rådgiver. Stor takk for en uvurderlig innsats!

Som ny styreleder er Håvard Lind valgt. Som ny nestleder er Marianne Werp. Bente Gustavson er kasserer, og ny sekretær er Eva Nordby. Øvrige styremedlemmer er Kjell Bjørndalen og Rolf Henry Andersen samt Morten Lauvbu som representerer Øvre Eiker kommune i styret.

Styret i NGV og styret i Stiftelsen Nøstetangen norsk Glassmuseum som eier av Sorenskrivergården og glassamlingene er personidentiske, slik at de samme personene forvalter eiendommen. Årsmøtet inviterer til medlemsmøte så snart det blir tillatt å samles.

Del:
Annonse