24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Senterpartiet i Øvre Eiker

Kim Mogen Myhre (t.v.) og Sigurd Skarra har denne vinteren tatt opp trafikksaker i kommunestyret og fått gjennomslag for at noe må gjøres for å bedre trafikksikkerheten i kommunen.

Vil bedre trafikksikkerheten på flere områder i kommunen

Kim Mogen Myhre og Sigurd Skarra fra Senterpartiet har i de siste kommunestyremøtene fremmet representantforslag for å bedre trafikksikkerheten i vår kommune og fått med seg et enstemmig kommunestyre.
Annonse

Øvre Eiker har mange veier både lokal-, regional- og europavei. Veiene har ulike funksjoner, noen håndterer lokaltrafikken, mens andre også skal håndtere gjennomfartstrafikken både mot øst og vest. Dessverre ser vi at det er utfordringer med trafikksikkerheten på flere av veiene og derfor har SP tatt dette opp, sier gruppeleder Kim Mogen Myhre.

Forslagene, som er fremmet og fått full støtte i kommunestyret, er:

Annonse

Kommunedirektøren går i dialog med Statens vegvesen om trafikksikkerhetstiltak på Rv. 350 mellom Hokksund og Åmot.

Kommunedirektøren bes gå i dialog med Statens vegvesen om utbedringer av viltgjerdet på strekningen Skjøl (Vestfossen) – Kongsberg.

Øvre Eiker kommune går i dialog med grunneierne langs Jungerveien for å hugge trær for å få bedre avstand til veien. Øvre Eiker kommune skifter ut til LED belysning ved kjente viltoverganger og vurderer om belysning på begge sider av veien ved kjente viltoverganger er mulig, spesielt i nedre del av bakken. Fareskilt type 146.3 Hjort settes opp i bunn og på toppen av bakken til Ormåsen.

– Gledelig er det også at kommunestyret under behandlingen av Handlingsprogrammet for samferdsel i Viken 2022-2025, enstemmig sendte et klart signal om utfordringene om Fv. 35 gjennom Vestfossen. Her må noe gjøres snarest, sier Mogen Myhre.

Innspillet lyder:
Fv. 35 gjennom Vestfossen er en utfordring for trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet. Reguleringsarbeidet for Vestfossen sentrum aktualiserer situasjonen, og det er nødvendig å avklare framtidige løsninger, samtidig som vi må jobbe med tiltak på kort sikt.

Gamle Kongsbergvei opplever økt trafikk og flere ulykker har skjedd etter at den nye delen av E134 ble åpnet juli 2020 og det ble bomvei. Øvre Eiker SP, ordførerne i Øvre Eiker og Kongsberg, samferdselsminister i Viken, Olav Skinnes og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen møtte før jul representanter for innbyggerne på Gamle Kongsbergvei for å se på løsninger.

Fartsdumper, gjennomkjøring forbudt for tunge kjøretøyer og redusert hastighet på kritiske punkt var noen av punktene som kom frem. Det jobbes nå med å få på plass et møte med kommunene, innbyggerrepresentanter, Viken fylkeskommune og relevante fagfolk. Semsmoen og trafikken gjennom Vestfossen vil også være tema på dette møtet.

Del:
Annonse