25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

UP og trafikkontroll

24. februar smalt det i forbindelse med en UP-kontroll ved slutten av 2-felten mellom Mjøndalen og Drammen på E134. UP skal nå se på om det er den beste plasseringen for en kontroll. (Foto: Alexander Jansen / DRM24 / Politiet)

Vil vurdere kontrollsted etter kollisjon på E134

24. februar kolliderte to biler på E134 i forbindelse med en UP-kontroll ved slutten av 2-felten på veien mellom Mjøndalen og Drammen. Nå er den ene sjåføren anmeldt, mens mange mener UP ikke burde bruke stedet til trafikkontroller.
Annonse

Sjåføren som kjørte inn i bilen foran i forbindelse med kontrollen til UP, er anmeldt for ikke å ha holdt god nok avstand til bilen foran. Det avgjøres gjerne med et forelegg, men dette er en sak som nå er til vurdering hos Sør-Øst politidistrikt. Bilen havnet på taket, men ingen skal ha blitt alvorlig skadet.

Eikernytt.no har forelagt Utrykningspolitiet (UP) reaksjoner og bekymringer fra bilister som kom etter at vi omtalte ulykken og kontrollen 24. februar.

Annonse

UP ved distriktsleder Sør, Karin Walin, sier på generelt grunnlag at de vurderer alle slike hendelser, men at det ikke er ofte det forekommer ulykker i forbindelse med deres kontrollvirksomhet.

– UP har over 100.000 fartssaker i løpet av et år og det er heldigvis få hendelser i forbindelse med kontrollene. Hvis det skjer uhell, så undersøker vi disse for å se om det er læringspunkter å ta med oss, sier hun til Eikernytt.no.

En av forklaringene på at det skjer ulykker eller hendelser fra tid til annen er at sjåfører blir litt distrahert og er mer opptatt av å se på politiet enn trafikken foran seg.

Karin Walin vil ikke uttales seg om dette stedet er egnet til fartskontroller eller ikke, men lover at de skal ta en vurdering av hendelsen. – Det er også viktig med tanke på opplæring av nye mannskaper, sier hun.

Reaksjoner fra lesere og andre tilsier at det å ha stopp-post på de skraverte feltene i begge retninger ved 2-feltet på E134, ikke er den optimale løsningen. Det er dessuten 90-sone på stedet og vi vet alle hvor «viktig» det er å komme seg inn før foranliggende bil på slike steder. Dermed er dette fartsøkende og nok ikke uten grunn at UP står nettopp på slike steder.

Det viser også resultatet av kontrollen der 11 bilførere ble tatt for fartsovertredelse i løpet av kort tid.

Distriktsleder Sør, Karin Walin, sier det er få hendelser i forbindelse med UPs kontrollvirksomhet, og at det ofte skyldes uoppmerksomme bilister. (Foto: Politiet)

Del:
Annonse