23. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sykefravær i Øvre Eiker

Øvre Eiker topper nok en gang sykefraværsstatistikken med hele 6,9 prosent – en økning på hele 11,7 posent i forhold til 4. kvartal i 2019. (Illustrasjon)

Tapte hele 1.884.808 dagsverk på sykefravær i Viken i 4. kvartal

Det legemeldte sykefraværet i 4. kvartal representerte 1.884.808 tapte dagsverk. I region Vest-Viken var det i 4. kvartal 2020 et legemeldt sykefraværet på 5,1 prosent. Det var en økning på 2,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Øvre Eiker topper fraværsstatistikken med 6,9 prosent og en økning på hele 11,7 prosentpoeng.
Annonse

I Viken fylke var sykefraværet på 5,6 prosent (+3,5 %), mens det i landet som helhet var på 5,5 prosent (+4,3 %).

Det er typiske luftveisdiagnoser som hovedsakelig står for økningen i sykefraværet. Koronapandemien og smitteverntiltakene fører fortsatt til økt andel diagnoser knyttet til luftveislidelser, melder Nav.

Annonse

Viken fylke: Tapte dagsverk, diagnosegrupper og gradert sykefravær
Det legemeldte sykefraværet i 4. kvartal representerte 1.884.808 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (35,4 %), psykiske lidelser (21,5 %), sykdommer i luftveiene (10,1 %) og andre lidelser (8,3 %) at vi så den største andelen tapte dagsverk.

Andelen tapte dagsverk innen diagnosegruppen sykdommer i luftveiene økte i 4. kvartal med 46 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Innen øvrige diagnosegrupper er det tilnærmet uendret eller en nedgang i andelen tapte dagsverk.

Av de som var sykmeldte i Viken hadde 21,7 prosent en gradert sykmelding. Det var en liten oppgang sammenlignet med 4. kvartal 2019. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Region Vest-Viken:

Geografiske forskjeller
Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Øvre Eiker med 6,9 prosent, Ringerike med 6,6 prosent og Jevnaker med 6,4 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Hemsedal og Gol med 3,9 prosent og Bærum med 4 prosent.

Størst økning i sykefraværet i aldersgruppen 20-29 år og blant kvinner
Det er aldersgruppen 20-29 år som har den kraftigste økningen i sykefraværet (+6 %). I aldersgruppen 30-39 år var økningen på 1,9 prosent, for de mellom 40 og 49 år var økningen 3,5 prosent, i aldergruppen 50-59 år var økningen kun på 1,2 prosent, mens det var en økning på 2,1 prosent for de mellom 60 og 69 år.

Sykefraværet for kvinner var på 6,7 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,8 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en økning i sykefraværet for kvinner (+3,3 %), mens menn hadde en mindre økning (+2,3 %). En del av forskjellen på kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer, og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg.

Næringer
Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester der sykefraværet var på 8,1 prosent. Deretter fulgte transport og lagring sammen med undervisning, med et sykefravær på 5,9 prosent for begge næringer.

Sammenlignet med 4. kvartal 2019 var det næringene bergverksdrift og utvinning (+17,4 %) og omsetning og drift av fast eiendom (+15,5 %) som hadde den største økningen i sykefraværet. Den største reduksjonen i sykefravær sammenlignet med 4. kvartal 2019 finner vi næringene finansierings- og forsikringsvirksomhet (-18,9 %), og informasjon og kommunikasjon (- 17,3 %).

Legemeldt sykefravær etter kommune, sykefraværsprosent
4. kvartal201820192020Endrings-prosent
3005 Drammen5,55,96,13,4
3006 Kongsberg4,74,94,9-0,5
3007 Ringerike6,05,96,612,0
3024 Bærum3,94,04,0-1,0
3025 Asker4,74,84,8-0,6
3038 Hole4,64,95,49,7
3039 Flå3,76,85,2-24,4
3040 Nesbyen4,74,44,913,4
3041 Gol5,03,93,90,7
3042 Hemsedal4,74,63,9-13,5
3043 Ål4,65,05,35,0
3044 Hol5,14,54,61,4
3045 Sigdal4,85,15,57,4
3046 Krødsherad6,46,36,2-1,5
3047 Modum6,16,06,12,8
3048 Øvre Eiker6,16,26,911,7
3049 Lier4,95,15,22,3
3050 Flesberg6,65,15,915,3
3051 Rollag7,36,05,1-15,5
3052 Nore og Uvdal3,72,95,383,3
3053 Jevnaker5,55,36,421,0
NAV Vest-Viken4,95,05,12,9
Viken5,35,45,63,5
Landet5,15,35,54,3
Del:
Annonse