24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken har laget en helhetlig plan for skogbruket i denne regionen. Lenke til planen finner du i bunnen av saken. (Bilde fra planen)

Lanserte handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken har nylig lansert en felles handlingsplan for skogbruket i regionen. Den skal gjelder fra 2021 til 2025.
Annonse

Den nye forvaltningsenheten Oslo og Viken utgjør landets nest største skogregion. Den forener tre tidligere fylkesmannsembeter, og medregnet Oslo omfattet regionen 52 kommuner fra 1. januar i fjor.

Bakgrunn for planen
I arbeidet med å utarbeide en enhetlig skogforvaltning i regionen ser vi behov for en handlingsplan som forener tidligere satsingsområder. Det er også behov for felles signaler for prioritering av innsats, tilskudd og liknende, heter det i en melding fra Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen).

Annonse

Satsingsområder
Handlingsplanen har følgende utvalgte satsingsområder:

– Bærekraftig skogproduksjon og effektiv bruk av virkemidler.

– Infrastruktur og utvikling.

– Skog- og trebruk som del av klimaarbeidet i regionen.

Satsingsområdene er delt opp i undertema med tilhørende mål og tiltak. Tiltakene vil bli behandlet og satt i ansvar i samarbeid med skognettverkene i regionen.

Medvirkning og prosess
Planen er utarbeidet i samarbeid med kommunene og Kontaktutvalget for skogbruk i Oslo og Viken.

– Vi har mottatt 29 høringsinnspill til utkastet av denne handlingsplanen, som vi har forsøkt å imøtekomme eller utdype i den endelige versjonen. Vi takker for gode innspill inn i arbeidet, heter det i meldingen.

Bruk av planen
Statsforvalteren har et mål om at handlingsplanen skal fungere som et rådgivende dokument både for forvaltningen og næringen i regionen, og gi grunnlag for felles prioriteringer og satsingsområder.

Del:
Annonse