12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Koronasmittede 7

Det er registrert seks nye tilfeller i Drammen og ett i Øvre Eiker siste døgn.

Seks nye tilfeller siste døgn i Drammen – ett i Øvre Eiker

I løpet av siste døgn er det registrert seks nye tilfeller med koronasmitte i Drammen kommune. Smitteveien er kjent for fire av disse, mens det er fortsatt uavklart for de to siste personene. I Øvre Eiker er det ett nytt tilfelle.
Annonse

I Drammen er det påvist ett smittetilfelle i hjemmesykepleien Losjeplassen. Dette berører fire ansatte, som er satt i karantene. Det er også påvist smitte hos en ansatt ved Lilleløkka barnehage, noe som resulterer i at både barn og ansatte er satt i karantene. Det er kun én avdeling som er berørt av dette.

– Vi har i hele uken hatt en svak stigning i antall smittede i Drammen kommune. Situasjonen er fortsatt oversiktlig og håndteres med forsterkede tiltak og smittesporing rundt smittetilfellene. Samtidig ser vi mer markant stigning i flere kommuner rundt oss, og natt til i dag ble det innført forsterkede tiltak også i Vestfold og Telemark, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Annonse

Følger situasjonen tett
– Det skal veldig lite til for at viruset begynner å spre seg igjen i stor fart, så det er fortsatt en stor risiko for ytterligere økt smitte også her i kommunen. Dette kan igjen medføre behov for forsterkede tiltak også i Drammen. Vi følger situasjonen tett, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 53 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er fem flere tilfeller enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2.466 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen er smittet på egen arbeidsplass i en annen kommune. En nærkontakt følges også opp i en annen kommune. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som lavt.

Det er med dette registrert totalt 264 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 59 er smittet i 2021.

Del:
Annonse