27. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Politihøgskolen

VIL BLI POLITI: 56,8 prosent av de 4.284 søkerne til Politihøgskolen i år er kvinner.

4.284 søkte 400 studieplasser til Politihøgskolen

Totalt 4.284 søkere har søkt opptak til Politihøgskolens 400 studieplasser i år. Det er en økning på 23,9 prosent sammenlignet med fjoråret, og det høyeste søkertallet siden 2018. 56,8 prosent av søkerne er kvinner.
Annonse

I 2020 var det 8,6 søkere til hver av de 400 studieplassene. I år er det tilsvarende tallet 10,7 søkere pr. studieplass. Dette er et rekordhøyt antall søkere pr. studieplass, og konkurransen er dermed hardere enn noen gang.

Ann-Lisbeth Framaas, seksjonsleder for opptak og rekruttering ved Politihøgskolen, er glad for at søkertallene stiger til tross for et utfordrende korona-år.

Annonse

– Det er positivt å se at enda flere har lyst å bli politi. Interessen for utdanningen har vært høy i mange år, samfunnsoppdraget og politiyrket oppfattes nok som viktig. Så kan jo søkertallene svinge noe fra år til år. Vi antar at noe bedre muligheter for å komme raskere ut i jobb etter endt utdanning kan være en faktor som har påvirket søkerinteressen nå, sier hun.

Kvinneandelen fortsetter å øke
Andelen kvinnelige søkere har steget for sjette år på rad. I år er kvinneandelen på rekordhøye 56,8 prosent.

Ann-Lisbeth Framaas utdyper dette:
– Vi nærmer oss nå en kjønnsfordeling vi kjenner igjen fra høyere utdanning for øvrig. Innen høyere utdanning har kjønnsfordelingen lenge vært ca. 60 prosent kvinner og 40 prosent menn.

– Det viktigste for Politihøgskolen er at vi sitter igjen med et solid antall kvalifiserte søkere til slutt. Vi gleder oss til å se godt kvalifiserte og motiverte søkere bli studenter til høsten, avslutter Framaas.

Ann-Lisbeth Framaas ser fram til studiestart til høsten med rekordmange kvinnelige søkere.

Del:
Annonse