20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Drømmestipend

Cristina Vinaja Hardangen (t.v.) og Marie Firing Lemme er to av fire kandidater til Drømmestipendet.

Rekordinteresse for «Drømmestipend» med 802 søkere

Hele 802 unge kunst- og kulturutøvere har søkt Drømmestipendet 2021. Fire av dem er fra Øvre Eiker. Dette er det høyeste antallet søkere i Drømmestipendets historie, og vil trolig betyr at også antallet nominerte blir rekordhøyt – med meget god margin.
Annonse

Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping finner det svært gledelig at interessen for «nye» Drømmestipendet er så god.

Nytt av året er at de som kan søke er i alderen 18-25 år, og at det nå er 50 stipender à 30.000 kroner det kjempes om. Som kjent ble det i 2014, 2015, 2016, 2017 og 2020 tildelt Drømmestipend til kandidater fra Øvre Eiker, og kulturskolens rektor, Åsmund Tvinnereim, er selvfølgelig veldig spent på hvordan det går også i år.

Annonse

Juryen, som består av folk fra kulturskolen og kulturkontoret, har på vegne av Øvre Eiker kommune nominert følgende kandidater for Drømmestipend 2021:

For å lese om de nominerte samt kunne se/høre mediafiler som ligger ved nominasjonene, kan du klikke på navnet til den enkelte.

Offentliggjøring av hvem som blir tildelt Drømmestipend skjer i løpet av april/mai.

Om Drømmestipendet:
Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Hver kommune kan nominere så mange kandidater de ønsker innen hver av disse kategoriene: musikk, dans, teater, skapende skriving, sirkus, visuell kunst og annet.

Del:
Annonse