29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Smittetrykk Drammen og Øvre Eiker

Fortsatt stor smittetrykk i Drammen med 32 nye smittede siste døgn. I Øvre Eiker holder tallet seg nede og var nok en gang på ett nytt tilfelle.

Fortsatt stort smittetrykk i Drammen – Øvre Eiker med ett tilfelle

32 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 26 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de siste seks. I Øvre Eiker er det kun ett nytt tilfelle.
Annonse

Tre av dagens smittetilfeller i Drammen er knyttet til smitteutbruddet i Eplehagan barnehage, mens to tilfeller knyttet til utbruddet i St. Hansberget barnehage. Tiltak var satt i gang i begge barnehagene fra før, og disse smittetilfellene får derfor ingen ytterligere konsekvens for barn eller voksne.

Ett av dagens rapporterte smittetilfeller relateres til smitteutbruddet ved Drammen sykehus.

Annonse

Ved et bofellesskap har en ansatt fått påvist smitte. Smittetilfellet medfører karantene for én bruker og to ansatte. De berørte personene er informert. Ytterligere smittesporing pågår knyttet til dette smittetilfellet.

I tillegg har smittesporingen etter et tilfelle som ble rapportert i går, ført til at en klasse er satt i karantene ved Galterud skole. Ytterligere to klasser er satt i avventende karantene i påvente av at det foreligger svar på korona-tester som er tatt.

Gjorde et hopp
– Vi har nå 75 smittetilfeller på to dager. Dette er ett tilfelle mer enn vi hadde de to foregående ukene, så det er ingen tvil om at smittetrykket har gjort et hopp i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det er stor pågang på koronatelefonen fra innbyggere som ønsker å teste seg. Det er kommuneoverlegen glad for og understreker at testing og kartlegging av smitte er et helt avgjørende tiltak for å kunne stanse smittekjeder så tidlig som mulig.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 145 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er 29 flere tilfeller enn det som ble rapportert for foregående toukersperiode i går og nærmere en tidobling sammenlignet med tallet som ble rapportert for 15 dager siden.

Testing, kartlegging av smittetilfeller, isolasjon av smittede og karantene for nærkontaktene er helt avgjørende for å unngå at smittetallene skyter ytterligere i været.

– Vi vet at det er smitte i samfunnet i Drammen fordi vi har tilfeller uten kjent smittevei. I de smittekjedene som kartlegges, ser vi hvor fort smitten sprer seg. Da er det grunn til bekymring når vi tenker på de smittekjedene vi ikke oppdager. I disse tilfellene får smitten i verste fall spre seg til veldig mange før vi fanger opp et smittetilfelle og får kartlagt vedkommende sine nærkontakter, sier Johannessen.

Ikke helt ærlige
I forbindelse med smittesporingen de siste dagene er det avdekket at enkelte som får påvist smitte, holder tilbake informasjon om hvem de har hatt kontakt med. Dette gjelder spesielt i de tilfellene hvor de har hatt mange nærkontakter og kanskje heller ikke overholdt smittevernreglene like godt som de burde. Kommuneoverlegen advarer alle mot å holde tilbake informasjon når de får påvist smitte.

– Et grundig smittesporingsarbeid er avgjørende for å bryte smittekjeder og sørge for at viruset får spre seg ukontrollert i samfunnet. De som holder tilbake informasjon om nærkontakter, bidrar til å gjøre dette arbeidet vanskeligere enn det trenger å være. Blir du smittet, har du en plikt etter smittevernloven til å oppgi nærkontaktene dine, og det må du gjøre. Alle må bidra til at pandemien ikke får utvikle seg til å bli enda verre og vanskeligere enn den er allerede. Vi har alle et felles mål, og det er å bekjempe pandemien så fort som mulig, slik at vi kan komme tilbake til det som ligner en normalisert hverdag, sier Johannessen.

Frem til 15. april gjelder reiserådet om ikke å reise til utlandet, med mindre det er strengt nødvendig. Det betyr at folk som bor i Norge, ikke bør dra til utlandet i påskeferien.

For de som vil feriere i Norge, vil regjeringen komme tilbake med mer konkrete anbefalinger for påskeferien. Innretningen på disse vil avhenge av smitteutviklingen den nærmeste tiden.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2.562 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen er nærkontakt til en tidligere smittet, og var allerede i karantene. Det er ikke registrert nye nærkontakter.

Det er med dette registrert totalt 268 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 63 er smittet i 2021.

Del:
Annonse