12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nav Vest-Viken

Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken, ser at andelen permitterte fortsatt øker i hennes distrikt.

Svak nedgang i antall arbeidssøkere i Vest-Viken

I dag - tirsdag 9. mars er 9.923 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra Nav. Det utgjør 3,9 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 4,5 prosent, mens den i hele landet er på 4,1 prosent av arbeidsstyrken.
Annonse

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 11.362 personer. Det tilsvarer 4,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er 6.626 personer registrert som delvis ledige. Dermed er totalt 17.988 personer, eller 7,0 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos Nav i Vest-Viken.

Den siste uken har 462 personer registrert seg som arbeidssøkere hos Nav i Vest-Viken. Det er 46 flere enn forrige uke.

Annonse

Permitteringer
Statistikken viser at 3.022 (30,5 %) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte. Det samme gjelder 3.741 (56,5 %) av de delvis ledige.

– Antallet delvis ledige har gått noe opp, mens det har blitt færre helt ledige i Vest-Viken den siste uken. Vi ser at andelen arbeidssøkere som er permitterte i Vest-Viken fortsatt øker, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

47 prosent oppgir nå permittering som årsak til at de registrerer seg som arbeidssøkere. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 2,6 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Sted, alder og kjønn
Den høyeste andelen helt ledige i Vest-Viken finner vi i Drammen, med 4,9 prosent. Sigdal har den laveste andelen helt ledige, med 1,2 prosent av arbeidsstyrken.

Det er en nedgang i både antall helt ledige kvinner og menn i Vest-Viken siden forrige uke. Den 9. mars er antallet helt ledige menn 5.737 personer, noe som tilsvarer 4,2 prosent av arbeidsstyrken. For kvinner er antallet helt ledige nå 4 186 personer, tilsvarende 3,5 prosent av arbeidsstyrken.

Blant de under 30 år er det nå 2.311 helt ledige, og det er en nedgang på 3 prosent siden forrige uke.

Helt ledige fordelt på kommune – uke 8-10
KOMMUNEuke 8uke 9uke 10
Drammen2 6892 6042 577
Kongsberg488481462
Ringerike547549556
Bærum2 8412 7072 667
Asker2 0851 9681 947
Hole122116104
Flå121212
Nesbyen454440
Gol1038769
Hemsedal423937
Ål424244
Hol775548
Sigdal302723
Krødsherad444745
Modum276278277
Øvre Eiker365342340
Lier536517511
Flesberg282627
Rollag181717
Nore og Uvdal202020
Jevnaker104103100
NAV Vest-Viken10 51410 0819 923
Viken31 27829 82529 235
LANDET120 504116 860114 867
Helt ledige som andel av arbeidsstyrken – uke 8-10
KOMMUNEuke 8uke 9uke 10
Drammen5,15,04,9
Kongsberg3,43,33,2
Ringerike3,53,53,6
Bærum4,24,03,9
Asker4,24,03,9
Hole3,43,22,9
Flå2,22,22,2
Nesbyen2,62,52,3
Gol4,13,42,7
Hemsedal2,92,72,6
Ål1,71,71,7
Hol3,12,21,9
Sigdal1,61,41,2
Krødsherad3,84,13,9
Modum3,83,93,8
Øvre Eiker3,63,43,3
Lier3,73,63,6
Flesberg2,01,91,9
Rollag2,42,32,3
Nore og Uvdal1,41,41,4
Jevnaker2,92,92,8
NAV Vest-Viken4,13,93,9
Viken4,94,64,5
LANDET4,34,14,1
Del:
Annonse